NAVIGASJON STORT PÅ CEBIT

Navigasjon er blitt en viktig del av Cebit, mens mobiltelefonfolket har forlatt Hannover.

Årets Cebit samlet flere besøkende enn i fjor, selv om messetiden var en dag kortere. Cebit er fortsatt verdens ledende IT-messe, men i likhet med mange andre internasjonale utstillinger er også denne messen gjenstand for stadige endringer. Cebit har vært gjennom en periode der mobiltelefoner var en viktig del av messen, med alle de store produsentene til stede. Nå er denne delen av bransjen nesten borte, og navigasjonsutstyr har overtatt. På årets messe dominerte disse utstillerne to av de store hallene. Dermed gir Cebit en meget god oversikt over det som rører seg innen denne delen av bransjen og forteller samtidig om den sterke veksten.

Andre viktige stikkord for messen er sammensmelting og miniatyrisering. Det preger dataverdenen på samme måte som lyd, bilde og multimedia. I den digitale verdenen snakker vi jo også egentlig om de samme hovedtrekkene: alt informasjonsmateriale er en datastrøm.

Årets Cebit i Hannover hadde en ny struktur. For det første var messen kortet ned fra syv til seks dager. Hovedområdene var dataløsninger for profesjonell, offentlig og privat sektor. I tillegg var teknologi og infrastruktur hovedtemaer på messen.

Stasjonært borte

Årets messe viste at stasjonære datamaskiner stort sett er borte fra markedet. De bærbare har overtatt. Dette betyr imidlertid ikke at alt utstyr som tilhører stasjonært anlegg forsvinner. Flere utstillere på messen fokuserte på betydningen av høy skjermkvalitet. Her dukker det opp nok et eksempel på at bransjens produkter må gjennom en utvikling fylt av kompromissløsninger. Etter hvert som produsentene av bærbare maskiner gjør dem tynnere, går dette drastisk ut over skjermkvaliteten. Med dagens teknologi er det ikke mulig å lage fullgode skjermer med bare et par millimeter tykkelse, mener ledende produsenter. En løsning på utfordringen er da å kjøpe en høykvalitets stasjonær skjerm som den bærbare maskinen kan koples til. OLED-utviklingen vil etter all sannsynlighet gi fullgod skjermkvalitet selv med løvtynne skjermer. Dette ligger imidlertid et par år frem i tid, og det vil også de første årene være et prisspørsmål.

Fortsatt er Cebit verdens største IT-messe. Årets utstilling hadde 5.845 utstillere fra 77 land. Besøkstallet steg med tre prosent fra i fjor, og totalt 495.000 var innom det enorme messeområdet i Hannover på årets Cebit. Mer enn 100.000 av de besøkende kom fra andre land enn Tyskland.

Aktiviteter for unge

På årets messe var det spesielle aktiviteter for ungdom. Den tyske IT-bransjen bruker Cebit for å gjøre bransjen attraktiv for tysk ungdom og for å få dem til å ta IKT-utdannelse. For tiden skal det i Tyskland være 43.000 ubesatte stillinger i databransjen.

– Ungdom som besøker Cebit er bransjens fremtidskapital, uttalte Ernst Raue, en av direksjonsmedlemmene hos messearrangøren Deutsche messe. Han la samtidig vekt på at årets messe ble lagt opp med en mer distingt profil og tematisk struktur enn tidligere. Med temaet ”Grønn IT” har Cebit for første gang gitt bransjen en plattform for å rette søkelyset på miljø.

Garmins Nüvifone var blant de mange navigasjonsnyhetene som ble vist på Cebit.
Deutsche Telecom hadde som vanlig et meget stort utstillingsområde på Cebit og markerte seg med mange ulike produkter og tjenester. Her er et utvalg av dataspill.
Tysk IT-industri satser sterkt på å rekruttere ungdom til bransjen. I en av hallene på Cebit var det laget til en stor datasammenkomst der ungdom kunne møtes foran tastaturer og skjermer.
Firmaet GST viste en LCD-TV som var fullstendig vanntett.
Vestel, som skal være verdens største TV-produsent, viste blant annet dette IDTV-apparatet med innebygd mpeg4 bakkemottaker.
Glimt fra utstillingen til svensk Telenor. Skjermene viser hjerneaktiviteten hos de to deltakerne. Kulen midt på bordet flytter seg i retning av den som har høyest hjerneaktivitet, men den med minst aktivitet vinner.
Til toppen