– Vi har hatt en kraftig nedgang i bransjen de to siste årene, men tror at det nå vil stoppe opp og at markedet vil normalisere seg. Vi registrerer en svak optimisme for enkelte produktgrupper, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Stian Sønsteng.

NED 11,5 PROSENT I 2009

Totalomsetningen for bransjen i 2009 sank med 11,5 prosent fra 29,295 milliarder til 25,953 milliarder kroner. Dermed havnet den på samme nivå som 2005.

For ett år siden spådde prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen en omsetningsnedgang på 11,5 prosent fra 2008 til 2009. Nå når tallene er klare, ser vi dette at stemmer ganske nøyaktig. Det betyr at nedgangen i 2009 var nesten dobbelt så stor som året før.

20 prosent ned for lyd og bilde

Den største nedgangen i fjor hadde lyd-og bildeprodukter. Omsetningen sank fra 10,978 milliarder til 8,760 milliarder. Nedgangen er på 20,2 prosent. TV er den viktigste produktgruppen innen dette segmentet. Selv om volumnedgangen ikke var så stor som ventet, har gjennomsnittsprisene fortsatt å synke, slik at verdinedgangen ble stor. I tillegg ble det langt lavere omsetning av produkter som DVD, TV-bokser og videokameraer. Oppgangen for Blu-ray (BD) var en positiv faktor i dette bildet. De stasjonære lydproduktene viste også positiv utvikling. For bilunderholdningens del ble omsetningen omtrent halvert.

Mindre nedgang for hvitt

For de elektriske husholdningsapparatene ble nedgangen langt mindre, med 3,7 prosent. Totalomsetningen i fjor havnet på 7,802 milliarder, en nedgang fra 8,1 milliarder i 2008. De store hvitevarene sank mer en de småelektriske produktene. For den siste kategorien ga fjorårets salg positive trender for kaffemaskiner og produkter for personlig pleie.

Dreining til mini-PC

Når det gjelder datamaskiner til forbrukermarkedet viser statistikktallene en verdinedgang på 12,3 prosent. Her har de bærbare PCene tatt over nesten hele markedet, og om lag halvparten av de bærbare er såkalte mini-PCer. Det siste betyr at gjennomsnittsprisene for gruppen bærbare datamaskiner synker. Dermed får denne hovedgruppen større verdi- enn volumnedgang. Totalmarkedet for PC var i fjor 1.314.000 enheter. Av dette var 319.000 stasjonære og 995.000 bærbare.

Rekord for mobil

Det mest positive for fjorårets omsetning var at det ble ny volummessig rekord for mobiltelefoner med 2,365 millioner solgte enheter. Verdinedgangen var imidlertid 3,8 prosent. Nedgangstidene rammet altså ikke denne produktgruppen nevneverdig. Det går stadig mot en større andel høyt spesifisert telefoner. Nye tjenester og applikasjoner blir tatt i bruk. Til tross for dette øker ikke gjennomsnittsprisen for hele gruppen.

Stabilitet

Prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen venter at totalomsetningen i bransjen ikke vil fortsette å synke vesentlig. For lyd- og bildegruppens del kjøper folk høyere spesifiserte TV-apparater og stadig større skjermer. LED får en økende andel, 3D kommer inn og mange apparater får innebygde digitalmottakere. TV-bokser blir trolig i større grad omsatt utenfor bransjens kanaler. BD fortsetter fremmarsjen.

For hovedgruppen elektriske husholdningsapparater spår prognosekomiteen en svak oppgang. Utviklingen innen byggbransje og ferdiggjøringen av nye boliger vil i stor grad påvirke salget av innbyggingsprodukter. Det er ikke ventet store forandringer i omsetningen av småelektriske produkter.

Datamaskinsalget til forbrukermarkedet vil i stadig større grad være preget av små, bærbare PCer. Det kan bety at salgsvolumet fortsatt vil være høyt, men at totalverdien innen denne hovedgruppen vil synke noe.

Når det gjelder mobiltelefoner, regner prognosekomiteen med en svak volumnedgang men et fortsatt høyt salgsnivå. Verdien vil også her synke noe.

Konklusjonen er at totalnivået målt i verdi for bransjen trolig fortsatt vil gå noe ned, men ikke på langt nær så dramatisk som de to siste årene.

Til toppen