Teknologidirektør Rolv-Erik Spilling i Telenor Norge orienterer om utviklingen av mobile datanettverk. Administrerende direktør Lars-Åke Norling i Telenor Sverige AB orienterte om tilsvarende situasjon i Sverige. Foto: Erik Andersen.

NETTBRUKEN ØKER KRAFTIG med smarttelefoner og brett

Pris er ikke lenger hindring for å ta i bruk mobile datatjenester. Brukermassen er i kraftig økning og mønsteret i endring.

Det mobile datanettverket har brukermessig gått fra å være en nisje til å bli et massemarked. En av fem nordmenn bruker det mobile datanettverket minst en gang i uken. Nye segmenter i nettverket dukker opp, og nye produkter som kan arbeide med dette nettverket øker kraftig i antall. I tillegg er pris ikke lenger et hinder for å ta i bruk dette nettverket.

Dette er en del av opplysningene teknologisjef Rolv-Erik Spilling i Telenor Norge la frem på et foredrag i Telenor-huset i Barcelona. Også i år hadde Telenor leid seg inn i eget “hus” på messeområdet med auditorier for foredrag holdt av sine ledere.

1,2 millioner aktive brukere

I foredraget sitt la Spilling vekt på at bruk av mobilt datanettverk er i ferd med å bli en nødvendighet for stadig fler. Det er spesielt de små skjermenhetene som står for veksten.

– Syv av ti nye brukere i datanettverket sier de bruker det til en smarttelefon. Nettbruken på små dataskjermer har det siste året økt med 23 prosent. Dette gjelder mini-PCer, men i langt større grad smarttelefoner. 35 prosent av nettabonnentene våre er nå smarttelefoner. I tillegg er det ventet at nettbrett vil bety en enorm vekst innen dette feltet på kort tid. Ti prosent av brukerne står for 90 prosent av trafikken. Det viser at det allikevel er et stykke igjen før det mobile datanettverket er i mer allment bruk, sa Spilling.

I januar 2011 hadde Telenor 1,2 millioner aktive brukere i sitt mobile datanett. Tidligere var brukergruppen hovedsakelig menn i alderen mellom 30 og 40 år.

– Dette segmentet er i sterk endring. Med smarttelefonene kommer unge brukergrupper, spesielt i aldersgruppen 24 til30 år til å vokse sterkt. Disse brukerne utnytter nettverket til et større mangfold av tjenester ut over tradisjonell dataoverføring. Vi snakker da om eksempelvis spill og film, sa han.

En Telenor-abonnent defineres som aktiv databruker når datamengden er større enn 500 kb hver måned.

Spilling mente at når det gjelder bruk med browser kan dette sees på som en ganske stor datamengde, men hvis man tar i bruk tjenester som spill og video vil denne definerte datamengden fort bli for liten.

– Den sterke veksten av nettbrett vil også bety mye for hva vi regner vil bli en normal datamengde for brukere av mobilt datanettverk i fremtiden. Vesentlig større skjermer enn mobiltelefonen vil jo friste til bruk av andre tjenester enn tradisjonell datakommunikasjon, sa han.

Supplerer med 4G

Krav til kvalitet vil også spille en vesentlig rolle på utviklingen av brukermønsteret i mobile datanettverk. Med økt skjermstørrelse og innhold som spill og film, vil bildekvalitet spille en vesentlig rolle for brukernes opplevelse. Dette mente Spilling var en interessant utvikling sett i lys av at pris for abonnement og bruk ser ut til å spille en stadig mindre rolle for abonnentene. Stadig flere ønsker å utnytte variasjoner i innhold og bredde på tilbudene uansett hvor de er og til ulike tider av døgnet.

– Vi venter sterk økning i bruk av mobildata. Den sterke veksten i omsetning av smarttelefoner og ikke minst nettbrett vil være en vesentlig årsak til dette i tiden fremover, sier Spilling.

Nå står Telenor i likhet med sine konkurrenter foran store utbyggingsoppgaver for mobile nettverk. 2G- og 3G-nettene vil bli supplert av 4G-nettverk. Dette må til for å kunne tilby nok datakapasitet for kraftig økende trafikk og abonnementsmasse. Telenor har oppgradert 2G- og 3G-nettene og utsatt oppstart av oppstart av 4G-nettet i påvente av hva som skjer med resten av telekommarkedet. Nå kommer 4G nettverkene både i Sverige og Norge. I Sverige vil oppgraderingen av 2G- og 3G nettene bli enda mer omfattende enn i Norge, ble det opplyst på foredraget.

Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas samlet pressen for å snakke om utviklingen i konsernet på MWC i Barcelona.
Også i år hadde Telenor leid et eget “hus” med auditorier til foredragene på messen.
Til toppen