Simon Bereford-Wylie fra Nokia skal lede det nye selskapet Nokia Siemens Networks.

Nokia og Siemens inngår gigantavtale

Nokia og Siemens kunngjorde 19. juni at de skal samarbeide om nettvirksomhet. Avtalen går ut på at selskapene skal ha en fusjoneringsprosess med nettvirksomheten i de to selskapene.

Det nye selskapet skal hete Nokia Siemens Networks. Verdien av omsetningen er satt til nær 16 milliarder euro årlig. Selskapene karakteriserer avtalen som en milepæl når det gjelder samarbeid innen europeisk telekomindustri. Målet er blant annet å stå sterkere i konkurranse med asiatiske aktører. Samarbeidet gjelder på global basis, og vil inkludere alle typer nettvirksomhet; fastnett, trådløst og kombinasjonen av dette. I følge en pressemelding fra selskapene har de to aktørene et av verdens beste forsknings- og utviklingsmiljøer innen dette feltet. De vil samarbeide om kommende generasjoners nett og plattformer. Det blir også lagt vekt på synergieffekten.

Til toppen