Tre administrerende direktører. Fra venstre Christer Larsson (EEL), Peter Örbrink (Euronics Sverige) og Kenneth Baltzersen (Euronics Norge). Foto: Jan Bjerkesjö.

NORSK-SVENSK INNKJØPSKJEMPE

Euronics i Norge og Sverige har inngått en intensjonsavtale om innkjøps- og logistikksamarbeid med svenske Elon, Elkedjan og Hemexperten.

– Dette kan bety at vi sikrer god og riktig varetilgang for Euronics i fremtiden, sier administrerende direktør Kenneth Baltzersen i Euronics Norge.

Intensjonsavtalen er inngått mellom de svenske og norske kjedekontorene i Euronics, og innkjøps- og logistikkkonsernet EEL AB. EEL består av de svenske hvitevarekjedene Elon (130 butikker), Elkedjan (150 butikker), Hemexperten (20 butikker) og netthandelen Vitvarumäklarna. Konsernet har også Elsparkedjan med deres 100 butikker som kunde. Totalt omsatte EEL for over en milliard svenske kroner i fjor. Konsernet har sentrallager på 30.000 kvadratmeter i Örebro og et lager på 7.000 kvadratmeter i Anderstorp for mindre produkter.

Opererer på kanten

– Vi har i lang tid sett på mulighetene til å videreutvikle Euronics i Norge. Vi opererer i dag på kanten av det som er tilstrekkelig volum for optimal drift. Derfor har vi sett etter alliansepartnere både i Norge og i utlandet. Konstellasjonen vi nå ser konturene av har modnet over tid. Nå er vi kommet dit at vi ønsker å formalisere det i en intensjonsavtale, sier Baltzersen.

Intensjonsavtalen gjelder samarbeid om innkjøp, logistikk, transport og distribusjon til norske og svenske forretninger, og omfatter drøyt 600 forretninger med en omsetning på i overkant av 5,5 milliarder svenske kroner.

Den norske Euronics-ledelsen skal nå se hva dette kan bety for kjeden. Vurderingene vil gå på valg av riktige produkter, riktige priser, trygg levering og betingelser generelt. Baltzersen regner med at det er mye å hente på logistikkforbedringer, og han forteller at tilgangen på enkelte brunevarer er blitt en utfordring for Euronics.

Viktigst på brunt

– For Norges del vil intensjonsavtalen være viktigst innen brunevarer, men den kan også få innvirkning på de andre produktgruppene kjeden omsetter. Hvitevarebransjen i Norge forsyner oss i dag meget godt både med varer og service. Derfor ser vi ingen grunn til å gjøre noe med dette i første omgang, sier Baltzersen.

I følge intensjonsavtalen blir den svenske og norske Euronics-kjeden to likeverdige parter som sammen skal utvikle en sterk faghandel i Norden. En sterk side hos EEL er lagerkapasiteten, og den regner Baltzersen med kan komme til god nytte for den norske delen av kjeden. Den svenske Euronics-kjeden har foreløpig kun omsatt brunevarer, og har ikke hatt eget lager. Derfor vil denne delen av samarbeidet være viktig for dem.

– Vi ser først og fremst dette som en stor mulighet for å sikre tilgangen på riktige varer til rett tid. Nå skal vi bruke resten av året til å vurdere om vi skal inngå en fast avtale med EEL-konsernet, sier Baltzeren.

Til toppen