– Vi arbeider med beskyttelsesprogrammer for rettigheter innen musikk, video og kringkasting, sier administrerende direktør Jan Rune Hetle hos Beep Sience AS.

Norske Beep Science AS med fokus på rettigheter

Kopirettigheter og beskyttelse av innhold på mobiltelefoner er i hovedsak det norske Beep Science arbeider med.

– Vi driver forretningsområdet Digital Right Management (DRM) for innhold på mobiltelefoner som kan være musikk, video og kringkasting, sier Jan Rune Hetle, administrerende direktør i firmaet.

Hovedintensjonene med å delta på 3GSM World er å møte kunder og samarbeidspartnere for selskapet. Beep Science arbeider også med det samme konsept for datamaskiner og TV-bokser. Selskapets kunder er i første rekke mobiloperatører og produsenter av terminaler, i tillegg til komponentleverandører.

– Vi utvikler vår egen teknologi for DRM basert på en åpen standard fra Mobile Alliance. Det er viktig å arbeide med standardiserte produkter, slik at tjenestene kan brukes på alle terminaler og hos alle operatører. Hensikten er at produktene skal arbeide best mulig sammen, sier Hetle.

Til toppen