Null på rull

De tradisjonelle garantietikettene på rull i regi av Stiftelsen Elektronikkbransjen er nå gått ut.

Heretter må brukere ta kontakt med EE-nett AS for å få tildelt garantinummerserie elektronisk.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.10/2007

Til toppen