Markedssjef Anders Edlund demonstrer gjerne Blåtann-versjon 2.1 med utstyr i bil sammen med Marta Majewska.

Ny blåtann skal gi økt sikkerhet og funksjonalitet

Nå kommer Bluetooth versjon 2.1. Den nye standarden skal sikre bedre samspill mellom sender og mottaker samt økt sikkerhet.

På Cebit demonstrerte markedssjef Anders Edlundi Bluetooth SIG Inc. den nye versjonen.

– Versjon 2.1 har tre vesentlige forbedringer. Den viktigste er den såkalte paringen, det vil si evnen to blåtannprodukter har til å snakke sammen. Den nye versjonen gjør paringen mye enklere enn tidligere. Forbedringen er gjort fordi vi har sett at mange har strevd med å få produktene til å kommunisere i den første versjonen vi har hatt til nå, sier Edlund. Forenklingen i kommunikasjonsoppsettet går i følge Edlund på at oppsettet blir gjort i færre operasjoner enn tidligere. Når produktene har standarden kalt NFC (Near Field Communication) blir kommunikasjonsoppsettet utført med en eneste operasjon fra brukeren. Det beskriver Edlund som den største forbedringen i forhold til den første versjonen.

– Hvis jeg for eksempel skal sende over datasignaler fra en mobiltelefon til en skriver og skrive ut et bilde, gjør versjon 2.1 at jeg får en rask tilbakemelding fra skriveren til mobiltelefonen og trenger bare tykke ok for å skrive ut. NFC-standarden er ikke en del av blåtannteknologien, men kan brukes sammen med den.

Lavere strømforbruk

Versjon 2.1 gir også besparelser i strømforbruk. Edlund peker spesielt på blåtannfunksjonen mellom mus og PC, der den nye versjonen utfører datakommunikasjon med bare en femtedel av strømforbruket i forhold til utstyr med den tidligere versjonen. Omvendt kan man si at batteriet i en mus vil ha fem ganger så lang levetid med den nye versjonen.

Blåtann 2.1 har imidlertid ikke større rekkevidde enn tidligere. Signaloverføring i klassen skal ha en rekkevidde på cirka 100 meter, klasse to og tre har rekkevidde på cirka 10 meter.

– Klasse to-produkter har imidlertid effektkontroll. Det betyr at disse produktene ikke bruker mer sendeeffekt enn det som er nødvendig for å nå mottakere. Dermed kan man spare strøm når avstanden mellom sender og mottaker er veldig kort. Typisk for mange brukersituasjoner er avstander på en til to meter, sier han.

Den tredje forbedringen er sikkerheten. Dette gjelder særlig når produktene skal pares, det vil si tilpasses hverandre. I følge Edlund blir det sendt ut et 16-tegns alfanummerisk datasignal mellom de to enhetene. Tegnene er kryptert. Tidligere ble det sendt bare fire tegn og da var faren for uønsket avlytting langt større.

– Nå kreves det langt mer avansert utstyr for å snappe opp disse 16-sifrede kodene, det vil i praksis ikke bli gjort med forbrukerprodukter, sier Edlund.

Han legger til at den nye spesifikasjonen blir klar om noen uker og produkter med denne versjonen vil trolig være i markedet om noen måneder.

Til toppen