I verdi, målt før operatørenes subsidier, utgjør salget av mobiltelefoner totalt 5 milliarder kroner. Det er 200 millioner kroner lavere enn 2008. Foto: Stian Sønsteng.

NY HØYDE FOR MOBIL

Finanskrisen ser ikke ut til å ha påvirket salget av mobiltelefoner. Omsetningen i 2009 var 2,365 millioner enheter, som er i overkant av rekordåret 2005.

Dette kommer nok uventet på mange både i og utenfor bransjen. Selv om salget de fem første månedene i 2009 lå 11 prosent over samme periode i 2008, hadde nok de fleste ventet at denne økningen ikke ville fortsette året ut. Prognosetallet på 2,1 millioner enheter satt i fjor, ble også gjort til skamme. Totalomsetningen i 2009 var altså ny rekord. I verdi, målt før operatørenes subsidier, utgjør dette totalt 5 milliarder kroner. Det er 200 millioner kroner lavere enn 2008.

Gjennomsnittsprisene har altså gått noe ned, til tross for at vi har fått mange nye og dyre modeller i markedet.

Innhold og applikasjoner

Leverandørene fokuserer stadig mer på nye tjenester og muligheter. Stikkord her er innhold og applikasjoner. Apples Iphone viste veien til mye av det nye, spesielt berøringsskjerm. Nå har alle konkurrentene det samme. 80 prosent av mobiltelefonene solgt i fjor hadde kamera og 70 prosent var musikktelefoner. Når det gjelder hva som regnes som forretningstelefoner er det vanskeligere å gjøre en nøyaktig beregning. Andelen ligger et sted mellom 30 og 50 prosent avhengig av hva man definerer som denne type telefoner. UMTS-telefonene er i stadig vekst og utgjorde 63 prosent i 2009.

2,2 millioner

Prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen venter at totalomsetningen i 2010 vil være 2,2 millioner mobiltelefoner, med andre ord en liten nedgang fra rekordåret i fjor. Markedet vil trolig være preget av færre modeller, men med stadig flere egenskaper. Nettbank, vare- og tjenestekjøp vil bli mye utbredt.

Andelen UMTS vil også øke. Derimot tror vi ikke at 4G-telefoner i noe særlig grad vil komme på markedet i 2010. Det er heller ingen signaler om at det kommer telefoner med mini-TV-funksjon. Produsentene tror at TV-funksjonaliteten vil være bundet til mobilnettene og ikke til kringkasting.

Til toppen