Ny leder i Norsk elvarmeforening

Terje Løkken (47, bildet) fra Melhus er valgt til ny styreleder i Norsk Elvarmeforening.

Løkken er utdannet elektroingeniør og arbeider i industrikonsernet Dimplex AS.

– Personlig har jeg lenge vært engasjert i energispørsmål, spesielt når det gjelder energi til romoppvarming. Energidebatten på dette feltet må bli mer nyansert og faktabasert, noe jeg gjerne vil bidra til. Politikernes svertekampanje mot elektrisk oppvarming, særlig når det gjelder panelovner, er provoserende. Vi dokumenterer jo at elvarme er den mest energieffektive måten å varme opp rom p å! Ingen andre systemer er så enkle i bruk, så lette å vedlikeholde, holder så jevn temperatur og kan så lett styre temperaturen opp eller ned etter behov.

Med elektrisk oppvarming behøver man ikke å bruke mer energi enn akkurat det som er nødvendig for å gi den ønskede varmekomforten. Altså ingen sløsing! sier Løkken i en pressemelding.

Mange har gamle panelovner og gamle termostater for skjult varme. Eldre anlegg bruker i følge Løkken mye mer energi enn nødvendig, og han oppfordrer folk til å oppgradere til moderne reguleringsteknologi og automatiske styringssystemer.

– Installasjon av ny elvarmeteknologi med styring vil være et viktig bidrag til å redusere energiforbruket til boligoppvarming i Norge, sier Løkken.

Til toppen