NY SERVICEPARTNER FOR WITT

Fra 1. mars håndterer ServiceCompaniet AS i Osloservice på alle produkter fra WittAS, både store hvitevarer og småelektriske produkter.

ServiceCompaniets kundesenter skal ta mot og registrere alle serviceoppdrag, samt oversende dette til det lokale serviceverkstedet, heter det i en pressemelding fra Witt.

Det lokale serviceverkstedet skal så ta kontakt med forbrukeren og avtale et passende tidspunkt for utførelse av reparasjonen.

ServiceCompaniet AS har i følge meldingen et tett samarbeid med den landsdekkende ES-kjeden.For å sikre hurtig utførelse av serviceoppdraget skal ServiceCompaniet etterstrebe å ha de nødvendige reservedelene på lager i Oslo.

Til toppen