Toppsjefen for Expert Norge oppsummerte sine inntrykk etter ni måneder i sjefsstolen da han snakket til de Expert-ansatte på årets Elektrofil.Foto: Erik Andersen.

NY VEKST ETTER TRE ÅR MED NEDGANG

– Det har vært ni spennende måneder og jeg føler vi er i ferd med å få en positiv stemning i hele kjeden.

Det sier Lars Tendal, som i fjor kom fra Posten til stillingen som toppsjef for Expert Norge. Nå skal han lede arbeidet med å bringe kjeden oppover igjen etter den krevende perioden bransjen har opplevd de siste årene.

– Vi har tatt mange grep, spesielt når det gjelder forbedringer av driften og hvordan Expert skal stå frem i markedet. Jeg vil karakterisere tiden som intensiv, og det morsomme er at vi nå begynner å se de første resultatene av dette arbeidet, sier Tendal.

På sin første Elektrofil-samling formidlet han målsettinger for å få dette til og forventningene han og den øvrige kjedeledelsen har fra Experts eiere om å snu trenden. De ansatte i butikkene er nøkkelpersonene i dette arbeidet. Det er i butikken slaget om kundene står, og slagordet for årets Elektrofil var ”selg mer til flere”.

– Hvordan karakteriserer du Experts stilling som kjede i markedet i dag?

– Det siste halve året har vi konsolidert stillingen vår. Nå er vi i ferd med å få mye på plass. Vi er mer offensive i markedet, vi øker aktiviteten på mediesiden og organisasjonen vår fungerer stadig bedre. Det gir resultater.

Tendal legger ikke skjult på at oppgavene var mange da han begynte. Han fikk beskrevet situasjonen i kjeden som den var, og gikk på med krum hals. Expert skal fornyes og forbedres på alle områder, men det vil ta sin tid, medgir han.

– Vil du si at dere har vært i dyp krise?

– Det vil jeg ikke si, men i likhet med resten av bransjen har vi hatt noen tøffe år. Som eier, enten av en enkelt handelsbedrift eller Expert Norge, vil du jo gjerne ha avkastning. Så lenge vi har en omsetningsnedgang i mange av butikkene våre, er ingen fornøyd med det. Dette mener jeg vi nå er i ferd med å snu.

Experts norgessjef sier man må lære seg å leve med mindre marginer og kunne tilpasse kostnadsnivået. I tillegg må salgsvolumet økes.

God posisjon utenfor byene

Tendal legger vekt på Experts gode posisjon rundt om i landet, ikke minst utenfor de store byene, og karakteriserer kjedens storbyposisjon som svakere. Målet er å feste sterkere grep om dette.

– Som relativt ny bransjemann, vil du si at det er stor flukt av handlere mellom kjedene i Norge?

– Nei, jeg opplever situasjonen som relativt stabil. Jeg ser at noen av de minste handlerne sliter, og her er det skjedd forandringer ved at enkelte har meldt seg ut av kjeden og blitt systemkunder. I forhold til da jeg begynte i jobben ser jeg nå at handlerne generelt har god tro på det vi gjør og fremtiden i Expert.

Nordisk innkjøp

– I bransjen som helhet foregår nå om lag 25 prosent av omsetningen på nett. Dere la liten vekt på det i presentasjonen for de butikkansatte. Hvordan kommenterer du dette?

– Vi legger ikke liten vekt på dette. Nettsidene våre er betydelig fornyet det siste halve året, og vi vil intensivere dette arbeidet. Vi satser tungt på nett. Det er ekstremt viktig både som kommunikasjons- og salgskanal.

– Vil handlerne akseptere at kundene søker informasjon hos dem, men handler på nett?

– Jeg tror dette går begge veier. I dag ser vi at syv av ti kunder orienterer seg på nett før de kjøper, men det er ikke 70 prosent som handler på nett. De to kanalene supplerer hverandre, men jeg er enig i at nettet stadig blir viktigere. Vår nettkanal skal også konkurrere med andres nettkanaler. Samtidig skal vi på en grei måte vise kundene alt Expert har.

Expert er nettopp ferdig med å etablere en nordisk innkjøpsorganisasjon.

– Vi har bygd denne opp steg for steg. Utgangspunktet er at vi mer og mer har det samme sortimentet i alle de nordiske landene. Etter at denne organisasjonen er klar vil vi vurdere om det er riktig å ta flere steg i samme retning for å utvide også andre deler av organisasjonen. På den ene siden gjelder det å ta ut effektene der det er mulig, men man skal ikke gjøre det bare fordi det er nordisk. Vi er på mange måter nødt til å følge utviklingen hos leverandørene, som har samme tendens.

Skal tåle Media Markt

– Hvordan forbereder dere dere på at Media Markt kommer til Norge neste år?

– Vi må forbedre konkurransekraften vår, uansett om Media Markt kommer eller ikke. Vi fortsetter arbeidet vi har begynt med og industrialiserer hele virksomheten vår. Konkurransen med Elkjøp og Lefdal er allerede tøff nok. Vi må også kunne håndtere enda en konkurrent.Det viktigste for oss er å fokusere på oss selv og vårt eget forbedringsarbeid. Vi gjør ingen spesielle tiltak fordi tyskerne kommer.

– Tåler dere et enda kraftigere prispress som dette kan medføre?

– Ja, selv om markedet blir enda tøffere tåler vi det. Vi har ikke noe annet valg enn å tilpasse oss. Vi må kunne tåle at prisene faller og at markedet blir enda hardere.

Ikke publikumsmesse

– Hvorfor la dere bort salgsdelen av Elektrofil?

– Hovedårsaken er at jeg ønsker mer fokus på salgstrening. Jeg vil ikke at Elektrofil skal være en publikumsmesse. Vi er her for å lære å ruste oss til hverdagen når vi er tilbake i forretningene. Hver enkelt skal kunne prestere når hun eller han står på butikkgulvet. I stedet for en salgsmesse til publikum skal det være vi i ledelsen som selger idéer og informasjon til alle ansatte. Det viktigste for oss skal være å bli enda bedre i den tiden vi har sammen med kunden.

– Hvilke erfaringer har du med årets Elektrofil så langt?

– Jeg synes det å flytte ut fra Oslo og hit til Vestfold har vært en positiv erfaring. Vi får større konsentrasjon med det vi holder på med.Tilbakemeldingene fra første pulje har vært gode, både fra handlere og leverandører.

– Er det noe i organisasjonen du ønsker å styrke?

– Vi arbeider med å gjøre hele virksomheten mer salgsorientert. Kunde- og salgsdimensjonen skal bli sterkere. I tillegg er det viktig for oss å ta ut synergieffekten på nordisk basis. Når det gjelder salg, skal innsatsen konsentreres mest mulig lokalt.

Tendal legger vekt på at nye produkter vil skape utfordringer for kjeden og de ansatte i butikkene. Spesielt ser han mulighetene med nettbrett og smart-TV.

– TV-apparatene får ikke bare nytt utseende, de får også mange nye funksjoner og egenskaper som gir en ny og spennende dimensjon til bransjen.

Norgessjefen indikerer også at Expert ser på nye og hittil ukjente varegrupper, men vil ikke gi noen konkrete eksempler nå.

Kompetanseheving

Til slutt litt om motivasjon og hva Expert-ledelsen ønsker at de ansatte skal sitte igjen med etter to intensive dager på Elektrofil.

– Ønsket er at vi skaper positivitet og fremtidstro. Vi arbeider målbevisst med kompetanseheving innen salg og å etablere en forbedringskultur, spesielt blant lederne våre. Dette skal skape engasjement som jeg ønsker skal bre seg i hele organisasjonen. Den viktigste konkurransefaktoren vår er medarbeiderne. Her skal fornyelsen ligge, sier Tendal.

Se bildeserie fra Elektrofil her

Administrerende direktør Lars Tendal i Expert Norge ser frem til vekst etter tre vanskelige år for kjeden.
Til toppen