Cebit, som lenge har vært verdens ledende IT- og telekommunikasjonsmesse, har tapt noe av sin glans. Nå ser det ut til at messen har stabilisert seg på et nytt nivå.

Nye tider stiller nye krav til Cebit

Produsenter av mobiltelefoner og telekommunikasjonsutstillere er i ferd med å forlate Cebit i Hannover. Dette stiller krav til omstrukturering.

Gjennom 80- og 90-årene vokste mobiltelefon og telekommunikasjon frem som en stadig viktigere del av verdens ledende IT-messe, Cebit i Hannover. Lenge så det ut til at denne delen av bransjen kunne bli likestilt med dataleverandører og programselskaper på messen. I løpet av de siste to til tre årene har trenden snudd. Hovedårsaken er sammensmeltingen som finner sted mellom lyd, bilde og data. Det gjør at i første rekke mobiltelefonprodusentene nå finner nye messekonsepter. De har funnet sin egen spesialmesse i 3GSM World i Barcelona, som er en fortsettelse av den tidligere telekommunikasjonsmessen i Cannes. Nå ser det ut til at alle vil være med i Barcelona. Hit kommer også alle som utvikler programvarer og tjenester til mobiltelefon.

Derfor må ledelsen i Hannover belage seg på å finne andre grener å vokse på. Besøkstallet på Cebit, som ved tusenårsskifte lå opp mot 800.000, falt i fjor til om lag 440.000. Dette er en trend vi også har sett på mange andre messer og trenger ikke å henge sammen med den svekkede interessen fra mobilprodusentenes side. Gledelig er det imidlertid at besøkstallet på årets Cebit i mars nådde 480.000, en økning på ti prosent fra i fjor.

Nytt neste år

Neste år lover messeledelsen å presentere et nytt konsept med en klarere strukturering av de enkelte hoveddelene messen er bygd opp av. Dermed kan de besøkende få en bedre oversikt og lettere finne frem i de om lag 30 hallene som utgjør Hannovers messeområde.

Men det skal også sies at årets messe hadde positive tendenser. For vår del gjaldt det først og fremst at de som utvikler navigasjonssystemer og produkter var godt representert og samlet i en hall. Innen telekommunikasjon var det i år lagt stor vekt på internettelefoni, som er en sterkt voksende del innen telekommunikasjon. Dette kan bety mye for å holde oppe interessen for en messe som for ikke mange år siden hadde verdens høyeste besøkstall.

Også i år lyktes det Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) å arrangere en norsk fellesstand på messen.

Elise Punkenburg (til venstre) og Sonja Henseleit på standen til Harman/Becker viste bilkombinasjonsmodellen Mexico. Den har blant annet kombinert FM/AM, stemmestyrt navigasjon, minnekortleser, trådløs kommunikasjon med iPod for avspilling av musikkfiler.
Tyske og internasjonale massemedier lager alltid reportasje fra Cebit. Her er et fjernsynsteam i sving på utstillingen til Sony Ericsson.
Sony Ericsson la vekt på den store variasjonen i utvalget av produkter og illustrerte musikktelefonene med platesymboler i taket.
Som vanlig var kineserne sterkt representert på Cebit med flere fellesutstillinger. Hvert firma har sin lille bås.
Til toppen