– Vår inntredet på markedet gir gode muligheter for elektronikkbransjen, skriver administrerende direktør Espen Thorsby i NTV Pluss AS,

Økt konkurranse om TV-seerne

Neste høst skaper NTV Pluss en ny konkurransesituasjon for TV-distribusjon i Norge.

Da åpnes det digitale bakkenettet i de første områdene i landet, og NTV Pluss lanserer digital-TV i eteren som man får inn med vanlig TV-antenne.

De digitale sendingene fra fjernsynsmaster på bakken blir fortsettelsen av en 50 år lang k ringkastingshistorie her i landet. NTV Pluss kommer med et helt nytt produkt på en helt ny distribusjonsplattform – det digitale bakkenettet. Vi skal utfordre CanalDigital, Viasat, UPC og bredbånds-TV, og vi er overbevist om at den nye konkurransen vil være til forbrukernes beste.

Ved årsskiftet 2007/2008 håper vi å dekke mellom 70 og 80 prosent av landets husstander. Når Norges televisjon er ferdig med hele utbyggingen i begynnelsen av 2009, skal 95 prosent av landets husstander, 70 prosent av fritidsbebyggelsen og fritidsbåter og skip langs så å si hele kysten kunne ta inn de digitale signalene fra 465 hovedsendere på fjelltopper over hele landet.

Gjelder to millioner fjernsyn

Nesten uansett hvor i landet du bor eller befinner deg, vil du derfor få muligheten til å ta inn 18-20 digitale TV-kanaler fra sendestart, og flere etter hvert, et titall radiokanaler, bedre lyd og bilde og elektronisk programguide for enkel navigering. Og overgangen har betydning for utrolig mange:

Nesten to millioner TV-apparater – eller nesten annethvert fjernsyn her i landet – er knyttet til bakkenettet via vanlig TV-antenne.

1,3 millioner av landets husstander har minimum ett fjernsyn tilknyttet bakkenettet.

Disse tallene er bakgrunnen for at jeg tror vi raskt vil vokse til å bli en ledende TV-distributør i Norge. Tallene illustrerer dessuten hvor viktig dette prosjektet kan bli for elektronikkbransjen i Norge. Bare tenk på julehandelen neste år, hva blir storselgeren i butikkene, tror dere?

Hvorfor digitale sendinger?

Det eksisterende analoge bakkenettet er såpass gammelt og nedslitt at det ville vært nødvendig med investeringer i milliardklassen om ikke det skulle byttes ut med et nytt digitalt nett. I valget mellom å investere i gammel eller ny teknologi, framsto digitalisering som det eneste fornuftige. Mens dagens analoge nett i Norge bare gir plass til fire TV-kanaler, vil det bli plass til ti ganger så mange kanaler når det digitale nettet er ferdig utbygget. Vi snakker om en vesentlig bedre utnyttelse av frekvensressurser. Med digitale sendinger blir lyd og bilde bedre, og alle får mulighet til å motta høydefinisjons-TV (HDTV).

Dessuten gir det digitale nettet nye muligheter for informasjons- og underholdningstjenester. Da GSM-nettet ble bygget ut og folk skiftet til digitale mobiltelefoner, tror jeg det var få som så for seg alle tjenestene som skulle komme i dette nettet i løpet av bare noen år. Slik tror jeg det blir med det digitale bakkenettet også, på sikt skal vi kunne tilby mye mer enn bare abonnement på TV- og radiokanaler.

Hele Europa digitaliseres

De fleste europeiske land har allerede gått over til digitale bakkenett, eller er i ferd med å gjøre det. EU anbefaler sine medlemsland å gjennomføre slukking av gamle analoge nett innen 2012. I Norge er overgangen fra analogt til digitalt nett vedtatt både i Stortinget og av regjeringen.

Nylig var det flere presseoppslag om at Norges televisjon hadde startet utbyggingen av nye digitale sendere i Rogaland. Ett av disse oppslagene var illustrert med et bilde av noen som gravde et hull i bakken. Journalisten som hadde funnet fram bildet, trodde tydeligvis at bakkenett var det samme som kabel i bakken. Andre tror at det er nødvendig med parabol for å få inn signalene fra det digitale bakkenettet. Misforståelsene er i mange, og jeg nevner dem for å illustrere at vi har en stor informasjonsoppgave å løse i fellesskap. I virkeligheten blir vi den enkleste måten å få digital-TV for alle som ikke allerede har det. Våre signaler kan tas ned med vanlig antenne, nesten over alt i Norge. Det budskapet skal vi få ut til folket.

De rette TV-kanalene

I disse dager innleder vi forhandlinger med TV-kanalene som er interessert i distribusjon i det nye digitale bakkenettet. NRK sine TV- og radiokanaler vil være gratis og ukryptert i det nye nettet, alle andre TV- og radiokanaler vil være en del av vårt tilbud. Gjennom forhandlingene skal vi prøve å sette sammen det beste innholdet til en pris som kan konkurrere med de tilbud som finnes fra før.

Vi rår over et begrenset antall frekvenser, derfor kan vi ikke sende like mange kanaler som kabel- og satellittoperatørene. Fra lansering har vi plass til 18-20 kanaler, i tillegg til NRK sine som er gratis tilgjengelig. Samtidig vet vi at mange som i dag har parabol irriterer seg over at de har mange TV-kanaler, men likevel mangler en av de viktigste norske. Vi har som mål å tilby alle de viktigste norske, og de mest populære utenlandske TV-stasjonene.

Klargjort for HDTV

I Europa er HDTV fremdeles i sin barndom. Fotball-VM i Tyskland 2006 var det første store mesterskapet som ble produsert i HDTV. Foreløpig er det begrenset med TV-program som er laget i HDTV, spesielt i Europa. Men HDTV kommer for fullt også i Norge. Derfor er det digitale bakkenettet og mottakerutstyret klargjort for sendinger i HD.

Fordi Norge internasjonalt sett kommer sent i gang med utbygging av digitalt bakkenett, har vi fordelen av å kunne starte opp med mer moderne og framtidsrettet teknologi enn dem som har holdt på i noen år allerede. For å kunne se sendinger i HDTV i Sverige må man bytte dekoder til samme type som vi tar i bruk i Norge fra lansering.

Det er for tidlig å si noe om omfanget av HD-sendinger i det digitale bakkenettet. Men vi har valgt en teknologi som gjør det mulig med sendinger i HD-kvalitet fra dag en. Norge er det første land i Europa som fullt ut benytter den nyeste komprimeringsteknologien, MPEG-4. Med denne komprimeringen av sendingene er HD-sendinger over eteren fullt mulig. Nettet gir også mulighet for flerkanalslyd (5:1) Vi har valgt en fremtidsrettet teknologi som gir et trygt kjøp, og det skaper også store muligheter for elektronikkbransjen, som vi regner med ønsker å selge enda flere flatskjermer, nye dekodere, flerkanalsanlegg og så videre til forbrukerne.

Dekodere for ulike behov

Overgangen fra analogt til digitalt fjernsyn i eteren betyr at alle heretter må ha en digital dekoder eller en TV med innebygd digital TV-tuner (IDTV). NTV Pluss skal gjennom å samarbeide med forhandlere over hele landet, sørge for at det finnes dekodere og IDTVer med ulik funksjonalitet tilgjengelig fra lansering. Markedet for dekodere skal være åpent, slik at forbrukerne kan få glede av konkurransen mellom ulike produsenter og tilbydere. Dette vil etter vår vurdering gi de laveste prisene og det største utvalget.

Norges televisjon, som står for utbyggingen av det digitale bakkenettet, kommer til å opprette en godkjenningsordning for mottaksutstyr. Det samme har Teracom gjort i Sverige. Dette mener Norges televisjon er nødvendig for å sikre at forbrukerne får mottagerutstyr som fungerer i Norge. Minimumsspesifikasjonen fra Norges televisjon vil være klar tidlig i høst, slik at produsentene i god tid kan begynne å planlegge produksjon av dekodere og IDTV for det norske markedet.

Når det gjelder dekodere og IDTV, er vi spesielt opptatt av tre forhold: Lavest mulig pris, god tilgjengelighet og bredde i tilbudet. Vi deler kulturminister Trond Giskes engasjement for å få rimelige bokser i markedet. Men vi vet at det også finnes et marked for dyrere og mer avanserte løsninger. Derfor jobber vi aktivt for å sikre at det også kommer dekodere med innebygd opptaker (PVR) og det beste av spesifikasjoner for øvrig. Vi tror også at produsentene av flatskjermer ganske tidlig vil komme med integrerte løsninger i det norske markedet, der dekoderen er bygget inn i flatskjermen (IDTV). Det er vi helt overbevist om at det er et marked for i Norge. Vi tror mange vil juble over en løsning med alt innebygd i flatskjermen, koblet til en enkel TV-antenne.

Prisene vil falle

Det er for tidlig å si hvordan dette markedet vil utvikle seg i Norge. Den eneste spådommen jeg tør prøve meg på, er at prisene vil falle og at utvalget vil øke ganske raskt. I Sverige har den svenske aktøren i bakkenettet, Boxer nå godkjent mer enn 100 forskjellige bokser og flatskjermer med innebygd dekoder. I Sverige er det kommet egne løsninger for bil og båt, og det er bare nok et eksempel på at dette er et marked med mange muligheter.

Vi tror at markedet for hytter og båter er veldig stort her til lands. Glem ikke at sendingene våre er tilgjengelig overalt. 70 prosent av hyttene er dekket av senderne, og hele kysten vår. Med rabatterte tvillingkort vil det være mulig for folk å se akkurat det samme på hytta og i båten som de gjør hjemme i stua. Vi kan gi kundene et TV-tilbud som dekker alle deres behov, tror vi.

Vår inntredet på markedet gir gode muligheter for elektronikkbransjen. Vi har lenge hatt et godt og nært samarbeid med både bransjeforeningen og med de store aktørene i markedet. Vi føler at det er entusiasme blant dere, og det setter vi veldig stor pris på. Vi skal utvikle et nytt TV-tilbud, markedsføre det og sikre god distribusjon og kundeservice, men det er først og fremst dere som skal selge det til forbrukerne!

Det digitale bakkenettet

Norges televisjon (NTV) fikk 2. juni 2006 konsesjon for utbygging av det digitale bakkenettet.

NTV skal bygge ut det nye nettet med 465 hovedsendere på fjelltopper over hele landet.

NRK og NTV Pluss AS disponerer all kapasitet i nettet fram til den analoge slukkingen

NTV Pluss skal tilby abonnements-TV i det nye nettet. Fra lansering vil tilbudet være på 18-20 TV-kanaler. Målet er å distribuere alle de viktige norske kanalene og de mest populære utenlandske.

95 prosent av husstandene, 70 prosent av fritidsbebyggelsen og hele kysten vil kunne ta inn de digitale signalene.

NTV Pluss planlegger lansering høsten 2007.

Norges televisjon og NTV Pluss er to selvstendige selskaper. Begge selskapene eies av NRK, TV 2 og Telenor

– Markedet for dekodere skal være åpent, slik at forbrukerne kan få glede av konkurransen mellom ulike produsenter og tilbydere, skriver Thorsby I NTV Pluss AS.
Til toppen