Geir Isaksson i Logiq AS mottar mange av kundestøttetelefonene vedrørende ombyttesystemet til Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Erik Andersen

OMBYTTESYSTEMET BRUKES AV 4.300

Ombyttesystemet til Stiftelsen Elektronikkbransjen har etter fem år 4.300 kunder. Nå kommer systemet med epost-varsling.

– Det er en del telefoner, men egentlig lite support til å være så mange brukere. En del nye aktører trenger litt starthjelp, sier Geir Isaksson i Logiq AS, som drifter systemet.

Mange henvendelser gjelder glemte passordet og brukernavn.

– Dette gjelder spesielt dem som ikke har så mange ombytter, og dermed ikke er inne på systemet daglig. Den nye epost funksjonen vil nok bedre dette, da de vil logges direkte på systemet, sier Isaksson.

Han forteller at verkstedene er nå fullintegrert både som kontrollerende og som part ved preregistrering av saker på vegne av butikkene.

– På sikt vil nok systemet bli integrert med Nelreg slik at saker som begynner som reparasjon i Nelreg elektronisk kan kjøres videre som et bytte i Logiq-RMA og omvendt, sier Isaksson.

Brukere i 17 land

Ombyttesystemet brukes i dag av rundt 4.300 aktører, fordelt på 150 leverandører, 74 kjeder, 3800 butikker og 280 verksteder i 17 forskjellige land. En av de siste oppdateringene er en avansert epost varsler. Samtidig integreres systemet med flere av de andre RMA-systemene som er i bruk.

Epost-varslingen gjør det mulig å få en epost for hver nyregistrering eller endring på en sak. Denne inneholder en lenke som automatisk logger på systemet og henter frem den aktuelle saken. Brukernavn og passord ligger kryptert i lenken som er gyldig i 14 dager. For aktører med få saker vil dette medføre spart tid da de automatisk får beskjed om nye hendelser, samtidig er de alltid kan være oppdatert på sakene.

Det er i dag flere ombyttesystem på det nordiske markedet. Viktigheten av at disse kommuniserer er blitt større. De fleste leverandører leverer varer til flere kjeder og forhandlere, og ønsker dermed å forholde seg til ett system. Men en filintegrasjon mellom de respektive systemene er dette løst, og aktørene kan selv bruke de systemene de ønsker. Ombyttesystemet er i dag integrert mot Xpos, som er mye brukt av hvitevareleverandørene. Det er samtidig dialog med de andre systemene for å få til en løsning. Målsetningen er at alle systemene kan kommunisere seg i mellom.

Til toppen