Bransjekonsulent Jostein Nyhammer har stått sentralt i utviklingen av Elektronikkbransjens ombyttesystem. Foto: Erik Andersen

Ombyttesystemet klart til bruk for leverandører, kjeder og handlere

Datasystem fra Stiftelsen Elektronikkbransjen skal rasjonalisere ombytte av produkter.

For et halvt år siden ble Elektronikkbransjens ombyttesystem klart til bruk av bransjens aktører. Siden da har organisasjonen vært igjennom en omfattende informasjonsrunde, og systemet begynner nå å bli tatt i bruk for alvor.

Ombyttesystemet er en internettbasert løsning for bytting av bransjens produkter. Hensikten er å gi en bedre rutine og oversikt over alle ombyttene. Elektronikkbransjen har beregnet at det vil være et ombyttevolum på mellom 50 og 60.000 i 2007. Hittil har registrering av ombytte skjedd på ulike måter som brev, faks og epost. Dette har vanskeliggjort kontrollen, og med ulike rutiner har dette vært urasjonelt.

– Når det oppstår en kjøpsrettslig mangel på et produkt og det blir snakk om ombytte, skal produktet byttes i et nytt og handleren skal krediteres for produktet. Dette er hovedprinsippet i ombytteordningen, sier bransjekonsulent Jostein Nyhammer i Elektronikkbransjen.

Han legger vekt på at forutsetningen for at et system skal virke tilfredsstillende, er at både leverandører, kjeder og handlere arbeider sammen. Det er ikke nok at systemet bare virker internt hos handleren eller kjeden, men også mot leverandøren.

Tilpassning og sikkerhet

Bransjeorganisasjonen og ikke minst Nyhammer selv har vært gjennom en periode med omfattende informasjonsarbeid siden ombytteordningen ble ferdigstilt. Dette har skjedd blant annet med en landsdekkende møterunde i vår. I tillegg er systemet presentert spesielt for kjedene, og på møter for servicedelen av bransjen både på norsk og nordisk nivå.

– Vi er gjennom første fase. Fase to er å få butikkenes datasystem til å kommunisere direkte med ombyttesystemet slik at informasjonsfiler utveksles uten et ekstra konverteringsledd. Dette vil være en vesentlig rasjonalisering, og vil kreve at butikkenes dataløsninger bygges om, sier Nyhammer.

– Er sikkerheten godt nok ivaretatt?

– Ja, det mener vi. All tilgang til systemet er passordbeskyttet. Ingen aktører skal kunne se datainformasjon som ikke er ment for dem. Databasen som er sentral i systemet er eid av oss. I denne databasen vil det ligge mye produktinformasjon som hver for seg ikke er av følsom art. Det er viktig at systemet ivaretar sikkerheten. Samlet informasjon om mange produkter skal ikke komme på avveie og heller ikke kunne leses av utenforstående, sier Nyhammer.

Mye likt i Norden

I Norden eksisterer det ulike ombytteordninger. Danmark var tidlig ute med et system som er veldig likt det norske, men som er i bruk bare i det danske markedet. I Sverige har systemet BlueFront fått godt tak i det svenske markedet. Det er også ganske likt Elektronikkbransjens system, og håndterer i prinsippet det samme.

– Hvilken utvikling tror du vi står foran med det norske systemet?

– Vi er inne i en fase der vi får mange kommentarer og ønsker om endringer og eventuelle forbedringer. Disse kommentarene tar vi stilling til fortløpende, sier Nyhammer.

Noen av klagene går på hastigheten i systemet. Det har ført til ombygging av søkerutinene, og hastigheten har økt til et nivå Nyhammer karakteriserer som akseptabelt. Målet er også å øke maskinkapasiteten en del slik at hastigheten ytterligere vil bli bedret.

– Neste fase er endringer i butikksystemene slik at forretningen kan sende inn en datafil som angår ombytte dirkete fra sine systemer. Datasystemet MAB fra Bleken Data AS skal nå teste Elektronikkbransjens ombyttesystem. Håpet er at filoverføringer kan være ferdig i løpet av 2007. En stor utfordring er muligheten til å skrive inn egen tekst sammen med de faste informasjonene som følger datafilen ved ombytte.

– Vi arbeider med problemet. Målet er å få løst dette for aktører som har et stort antall produkter. I tillegg er en utfordring å håndtere fritekst statistikkmessig i en database. Jeg tror vi må inn på et slags kodesystem som kan tolke ulike feilbeskrivelser. Det kan være noe i likhet av Iris. Dermed kan leverandøren bruke slike meldinger til å lage statistikker. Vi må alltid være åpne for endringer av et system som skal tilpasses mange ulike grupper, sier Nyhammer.

Elektronikkbransjens ombyttesystem

Systemet skal kunne betjenes både som web-løsning over internett eller som filoverføring fra forretningens butikksystem

Systemet skal kunne betjenes både som web-løsning over internett eller som filoverføring fra forretningens butikksystem

Filoverføring skal gå raskt

Informasjonen fra handlere skal gå på skandinavisk eller europeisk nivå og være språkuavhengig

Systemet må kunne motta informasjon for de fleste aktuelle varegrupper

Spesialfilter sikrer elektronisk kommunikasjon mellom handler/kjede og leverandør

Systemet formidler informasjon til kjedekontoret for kjedens medlemmer

Verksteder kan hente informasjon om produkter som skal kontrolleres eller repareres

Kontrollmuligheter skal hindre misbruk og unødig ombytte av produkter som ikke har mangler

Statistikk/historikk av transaksjoner gjennom systemet

Systemet skal være enkelt i bruk og samtidig kostnadseffektivt for partene

Til toppen