I sin redegjørelse på Euronics generalforsamling i Italia fokuserte Kenneth Baltzersen på kjedens situasjon og muligheter for vekst gjennom samarbeid med en annen aktør i eller utenfor bransjen.

OMFATTENDE ENDRINGER aktuelt for Euronics

Kjedeledelsen og styret i Euronics vurderer dagens struktur. De ser på mulighetene for samarbeid med aktører i eller utenfor bransjen.

– Vi ser på alle muligheter for samarbeid med aktører både i Norge og Norden. Videre ser vi på konstellasjoner innen Euronics-familien og andre faghandlerkjeder både i egen og andre bransjer. Samarbeidet kan gå på blant annet kapital, beliggenhet og distribusjon. Vi vil ha alle alternativer åpne. Vurderingene går på fra å fortsette slik vi er organisert i dag, til å gå i partnerskap med finansielle og/eller industrielle aktører. På den måten vet vi også hva vi eventuelt skulle si nei til, sier administrerende direktør Kenneth Baltzersen i Euronics Norge AS.

I denne prosessen legger Euronics-ledelsen vekt på at det først og fremst er aksjonærenes fremtid som skal sikres. Enkeltpersoner og personlige hensyn blir i beste fall en sekundærprioritering. Baltzersen mener at Euronics Norge er kommet lenger på en del områder enn kjedens nordiske kolleger. Derfor er et samarbeid mer aktuell for den norske kjeden enn for selskapene i de andre landene.

Tøffe marginer

– Der det er utfordringer er det også muligheter. Jeg tror vi kan utføre mye med enkle grep.

Direktør Baltzersen innrømmer at kjeden har hatt problemer med å etablere seg i de store byene. Dette krever mer resurser og kapital enn det kjeden rår over.

– Vi er en kjøpmannseid kjede. Det betyr at privatpersoner må gå inn og investere av egen kapital for å utvide. Det kreves tosifrede millionbeløp for å bygge opp en stor forretning. Slik strukturen vår er i dag, er det ikke tilrettelagt for dette.

Baltzersen legger likevel vekt på at målsetningen er å bli sterkere i de store byene i løpet av en relativt kort periode. Han tror også at kjeden fortsatt vil være attraktiv for en del av handlerne som går ut av de andre kjedene. Hovedgrunnen er at de konkurrerende kjedene ikke har en struktur for handlere som har en omsetningsstørrelse under 20 millioner kroner. Her mener Baltzersen Euronics er den kjeden som gir de beste betingelsene.

– Hadde jeg vært handler med den omsetningsstørrelsen, ville jeg sett Euronics som den naturlige kjeden for min type virksomhet. Vi har mange handlere i den størrelsen i dag, og skal legge alt til rette for å få flere.

Nye varegrupper

– Vi har gjort det veldig godt på data. Samtidig er det irriterende å se at vi ikke har vært med på den eksplosive veksten i omsetningen av fotoprodukter som bransjen har totalt. Vi har fått fotfeste på data. Nå må det også komme på foto. Gjennom vårt nye ehandelkonsept skal vi være med å ta v år andel av dette markedet, sier han.

Økte sentrale investeringer

– Vi har vært i en fase der vi har sett nødvendigheten av å investere og ta kostnader for å få inntekter. De områdene vi har styrket administrasjonen på i de siste, er blant annet ehandel, innkjøp og sentral regnskapsføring. Dette er funksjoner som skal generere inntekter til kjeden på sikt. Vi får et internt regnskapsbyrå for medlemmene og ehandelen skal også være inntektsbringende, både for medlemmene lokalt og kjeden sentralt. Dette er fremtidsrettet og helt nødvendig. Når vi ser at leverandørene mer og mer trekker seg ut av Norge, må vi også ta en del av ansvaret og de merkostnadene det medfører, sier Baltzersen.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.4/2008

Euronics Røros fikk prisen for ”årets nykommer”. Direktør Kenneth Baltzersen (t. h.) delte ut prisen til Per Brende.
Årets generalforsamling samlet 58 av kjedens medlemmer. Totalt har Euronics nå 86 butikker og har vokst med fem siden årsskiftet.
Euronics Grimstad fikk prisen for ”mest fornøyde kunder”. – Dere er norgesmestere i kundebehandling, sa markedssjef Kirsti Berg, til Jan Jensen (t.v.) og Frode Arntsen.
Produktsjef Terje Gudmundsen snakket om utfordringer innen service og kjedens nye servicesystemer.
Styreleder Thor-Gunnar Hansen (t.h) takket to medlemmer som går ut av styret i kjeden, Ketil Nilsen (t.v.) og Åge Skramstad.
Dobbel heder til Euronics Grimstad som også fikk prisen som ”årets forhandler” i kjeden. Jan Jensen (t.v.) og Frode Arntsen.
Regnskapssjef Torhild Larsen (t.v.) og søsteren Marianne Munch moret seg på festen etter generalforsamlingen.
Til toppen