Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen ønsket pressen velkommen til presentasjonen av bransjetallene for 2008. Foto: Stian Sønsteng.

OMSETNINGEN NED 6 PROSENT

Totalomsetningen av forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater gikk ned fra 31,1 milliarder kroner i 2007 til 29,3 milliarder i 2008. Nedgangen på 6 prosent var likevel bedre enn ventet.

Prisfallet på TV førte til kraftig omsetningssvikt av lyd og bilde-gruppen totalt, bare rettet litt opp av stort salg av TV-bokser. Totalomsetningen for denne gruppen, målt i verdi ut fra forretning, var nær 11 milliarder - en nedgang på 8,3 prosent fra 2007. Samme nedgang i prosent fikk vi for gruppen elektriske husholdningsapparater. Her var reduksjonen imidlertid fordelt på mange varegrupper, og gjennomsnittsprisene holdt seg noen lunne stabile. Totalomsetningen var 8,1 milliarder, fordelt på 5,9 milliarder for store hvitevarer og 2,2 milliarder for småelektriske produkter.

Mini-PC ga oppgang for data

De nye mini-PCene ga et kraftig oppsving av dataomsetningen mot slutten av fjoråret. Dette førte til et rekordhøyt volum, og verdiomsetningen til forbrukermarkedet steg med 5,3 prosent til nær 4,9 milliarder kroner.

Omsetningen av mobiltelefoner i 2008 var ikke rekordartet men likevel meget høy. Det ble solgt 2,28 millioner telefoner, nesten det samme volumet som i 2007. Mer enn halvparten var 3G-telefoner.

Musikktelefoner er blitt meget populære og sto for om lag 50 prosent av totalen. Verdien av mobiltelefonomsetningen målt før subsidiene fra operatørene var 5,2 milliarder, en nedgang på 6,4 prosent. Det betyr at gjennomsnittprisen sank litt fra 2007 til 2008.

Likevel bedre enn ventet

I august 2008 la prognosegruppen i Stiftelsen Elektronikkbransjen ut tall for revidert omsetning for fjoråret. Vi konstaterte da at gjennomsnittprisen for TV hadde sunket med mellom 15 og 20 prosent de siste 12 månedene. Det viste seg at prisfallet mot slutten av året var enda større. Volumet, som ble nedjustert fra 675.000 til 630.000, viste seg å stemme eksakt. Mindre fall enn spådd for elektriske husholdningsapparater og mobiltelefoner og veksten i PC-markedet gjorde imidlertid at totalomsetningen for bransjen ikke sank så mye som vi forutsa i august.

PROGNOSEKOMITEEN

Bak bransjetallene står prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Hovedkomiteen består av økonomi- og administrasjonssjef Jan Steffens, informasjonssjef Erik Andersen, bransjekonsulent Vigdis Gulbrandsen og en ekstern spesialist på statistikk og prognoser. Komiteen har tre undergrupper for lyd/bilde/multimedia, elektriske husholdningsapparater og mobiltelefoner. I tillegg blir alle statistikk- og prognoseforslag sendt til høring til utvalgte ledende leverandører i bransjen.

Last ned tabeller og presentasjoner her

Høyoppløste  bilder for nedlasting og fri benyttelse:

Synnøve Bjørke

Erik Andersen

Les også:

Kraftig fall i 2009

Sterkt prisfall for TV

Fortsatt høy mobilomsetning

DAB trenger FM-avklaring

Rekordomsetning av TV-bokser

Ned for hvitt

Omsetningen ned 6 prosent

Informasjonssjef Erik Andersen i Stiftelsen Elektronikkbransjen kunne under tirsdagens gjennomgang av bransjetallene blant annet fortelle at Blu-ray i 2008 hadde et gjennombrudd. Foto: Stian Sønsteng.
Til toppen