– Vi stiller oss bak oppfordringen fra de skandinaviske kringkastingssjefene om at myndighetene nå legger forholdene til rette for overgang fra FM til digital radiodistribusjon, sier daglig leder Live Kaldestad i Digitalradio Norge.

ØNSKER RASK OVERGANG TIL DIGITALRADIO

De skandinaviske kringkastingssjefene oppfordrer myndighetene til snarest å legge forholdene til rette for rask overgang fra analog til digital radiodistribusjon.

– Vi stiller oss bak initiativet og håper norske myndigheter straks vil ta oppfordringen, sier Live Kaldestad daglig leder for Digitalradio Norge.

Kringkastingssjefene har nylig hatt felles møte på Island, og samlet uttalte de ønsker om digital radiofremtid. Felles for landene er at de har gjennomført en vellykket digitalisering av TV. Digitalisering av radio ser de som et naturlig neste skritt.

– Det er en viktig milepæl at de skandinaviske kringkastingssjefene står samlet om et felles initiativ og strategi. Bakgrunnen er ønsket om å beholde radioen som et attraktivt og lett tilgjengelig medium alle lyttere i Skandinavia kan nyte godt av. Med digital radio kan vi få flere radiokanaler, bedre brukervennlighet og bedre mottak i bil enn med FM-sendinger, sier Kaldestad.

Til toppen