Europasjef Klaus Lahrmann (t. v.) og Internasjonal produktsjef Dennis Tomassen i Euronics viser kjedens plassering når det gjelder omsetning første halvår.

Ønsker sterkere kjede med ny Euronics-ledelse i Europa

Euronics’ nye europeiske ledelse ønsker å gjøre kjeden til en sterkere aktør.

– Over hele Europa har leverandørene savnet en sterk kjede de kan gjøre gode forretninger med, som ikke bare ødelegger marginene, sier Klaus Lahrmann, ny administrerende direktør i Euronics International Ltd.

– Euronics er inne i en stor endringsprosess. Vi er den nest største kjeden i Europa og representerer den største innkjøpsgruppen, sier Lahrmann.

Han innrømmer at kjeden tidligere ikke har brukt markedskraften sin godt nok når det gjelder innkjøpsavtalene som er inngått.

– Leverandørene setter pris på de nye forretningsmulighetene vi representerer. Over hele Europa har leverandørene savnet en sterk kjede de kan gjøre gode forretninger med, som ikke bare ødelegger marginene. Nå innfører vi nye IT-system som gjør enklere å kommunisere med både leverandører og de nasjonale kjedekontorene, sier Lahrmann.

Norsk kjedesjef, Kenneth Baltzersen, frykter ikke at handlerne vil motsette seg en sterkere kjedestyring.

Frie handlere

– Våre handlere ønsker seg frihet, og vi skal strekke oss lagt for at de skal kunne være kremmere i egen butikk. Samtidig endrer verden seg, og vi er nødt til å strukturere opp kjeden. Dette er handlerne klare for, da det vil styrke dem i konkurransen og gi dem en enklere hverdag, sier Baltzersen.

– Euronics består av lokalt eide butikker og kjeder i de enkelte land. Er dette et tungrodd system?

– Mange av landene har drevet kjeder på sin egen måte i mange år, og tilpasset seg sine lokale markeder. Det er store regionale forskjeller, utfordringen er å finne frem til det vi har felles, sier Baltzersen.

Han forteller at Euronics har etablert seg med en egen stand på IFA for å markedsføre seg overfor både leverandører og potensielle kjedemedlemmer.

Det er 9.400 handlere er tilknyttet Euronics i Europa. I stadig flere land omprofileres kjeden til Euronics-navnet. Lahrmann ser en klar fordel i at så mange butikker som mulig bruker kjedenavnet, men han tror dette vil ta tid.

Ny norsk styreleder i Euronics, Thor-Gunnar Hansen ved Euronics Ski, er positiv til endringene:

Ro i prispresset

– Vi vil få bedre priser og bedre tilgang på produkter, enesalgsmodeller som gjør at vi kan få ro rundt prispresset i markedet, sier han.

– Har ikke kjeden vært godt nok drevet frem til i dag på europeisk nivå?

– Jeg vil heller si at det ligger voldsomme muligheter foran oss. Markedet endrer seg, og vi trenger mer struktur for å drive mer profesjonelt, sier Baltzersen.

Markedssjef Kirsti K. Berg forteller at kjeden også ønsker å bli dyktigere i profileringsarbeidet.

– Det er viktig at Euronics kan tilby ferdige butikkonsept til nye land og butikker som blir med i kjeden, tidligere har det vært opp til hvert enkelt land å skape sin profil. Nå samarbeider vi tett på europeisk nivå, og vi har for eksempel vært på butikkbesøk i Italia som ligger langt fremme når det gjelder interiør og design. Noen av deres elementer vil vi ta med oss til den norske butikkdriften, sier Berg.

Norsk kjedesjef Kenneth Baltzersen (f. h.), markedssjef Kirsti K. Berg og ny styreleder Thor-Gunnar Hansen på Euronics IFA-stand, der nye butikkonsept ble vist.
Til toppen