OTP-frist 31. desember

Fristen for å etablere en ordning for obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for de ansatte er 31.12.06. Denne ordningen er lovpålagt, og man kan pådra seg et straffeansvar dersom dette ikke følges.

Stiftelsen Elektronikkbransjen har inngått en bransjeavtale med Storebrand. Pr.dato er over 12.000 ansatte i bransjen tilknyttet denne avtalen, noe som tilsier at det er meget fordelaktig avtale. Uavhengige tester av de forskjellige OTP-ordningene viser at Storebrand har et konkurransedyktig tilbud. Kontakt person for bransjeavtalen er Mary Galåen, epost: mary.galaen@storebrand.no.

Til toppen