Pål Haugen er ny nordisk sjef hor Grundig fra 1. november. Foto: Erik Andersen.

PÅL HAUGEN NORDISK GRUNDIG-SJEF

Fra 1. november blir Grundig igjen samlet med ett felles nordisk kontor i Norge ledet av Pål Haugen.

– Dermed blir vi organisert på samme måte som i årene 2003 til 2007 med ett felles nordenkontor for Grundig. Det blir lagt til vårt kontor i Ski, forteller sjef for Grundig Nordic AS, Pål Haugen.

Alle salgs- og servicefunksjoner blir fra denne dato ledet fra Norge. Det svenske salgskorpset skal ha et kontor i Stockholm mens det ikke blir Grundig-kontorer i Danmark og Finland. Alle land får imidlertid en salgssjef. De siste årene har Grundigs organisasjon hatt felles kontor for Danmark og Norge i Norge, samt for Finland og Sverige i Sverige. Fra november blir altså alt samlet i én hånd på Ski utenfor Oslo. Her blir også alle støttefunksjoner samlet. De nordiske servicefunksjonene er fra før av samlet i Norge.

Mer effektivt

I følge Haugen er hovedhensikten med den nye organisasjonen å effektivisere den nordiske distribusjon av Grundig-produktene.

– Den nye organisasjonen gjør at vi i praksis får gjort mye mer med samme bemanning som tidligere. Vi gjør denne endringen ien tid hvor omsetningen går godt, men vi må møte utfordringene med å være enda mer effektive og fleksible, sier Haugen.

Han forteller at den nordiske totalomsetningen har hatt vekst de siste årene.

Til toppen