To av foredragsholderne på årets vårkonferanse var John Olav Olsen fra mBricks (t. v.) og Jan Fredrik Hansen fra Komplett ASA. Begge arbeider med mobiltelefoner, Olsen med utvikling av rammeverktøy for betalingstjenester, mens Hansen er ansatt hos en av de store omsetterene. Foto Erik Andersen

PARADOKSAL MOBIL FORSIKTIGHET

–Mange er konservative og litt forsiktige når det gjelder å ta i bruk nye tjenester med mobiltelefonen.

Det var innledningen til foredraget fra produktsjef John Olav Olsen i firmaet mBricks AS på vårkonferansen. Olsens innlegg hadde tittelen “mobile betraktninger” og var særlig konsentrert om mulighetene for betaling. Hva venter vi av mobilen? Hvilke tjenester ønsker vi å ta i bruk, og hvor raskt? Det var noen av spørsmålene Olsen stilte.

–Det paradoksale er at selv om vi nordmenn i meget stor grad bruker betalingskort og elektronisk pengeoverføring, er vi forsiktige med å ta i bruk de samme tjenestene på mobilen. Det er en kompleks verden, og mange konkurrerende teknologier er kanskje mer egnet til å forvirre folk enn å være til hjelp. Samtidig er det kostbart for de som arbeider med banktjenester å lage nye systemer og gjennomføre de på landsbasis, sier han.

Han mener at den raske utviklingen av smarttelefonene vil være et viktig element i innføringen av nye tjenester. Olsen nevner eksempler på en motsatt utvikling av hva vi har i Norge og Norden. I Kenya, der det omtrent ikke finnes kortterminaler bruker folk i stor grad mobiltelefonen til elektronisk betaling. Det skjer selv om samfunnet i dette landet ligger langt etter oss i bruk av digital teknologi. Det vil gå lang tid før vi nordmenn kommer like langt som eksempelvis kenyanerne i denne bruken av mobiltelefoner, mener han.

Rammeverktøy

Kundene til mBricks er i første omgang firmaer som utvikler nye betalingstjenester og applikasjoner. Det kan være banker, finansieringsselskap og flyselskap. mBricks utvikler rammeverktøyet de kan bruke for å utvikle sine tjenester. Ofte fører det til at firmaet blir involvert i mer enn rammeverktøyet og hjelper til med å lage hele tjenesten ferdig. Da blir kundens roller mer å ta over en ferdig løsning og sette den ut i livet. Olsen peker videre på det faktum at også betaling med kredittkort og fakturering øker på nett. Derfor må firmaets kunder tenke på hva forbrukerneønsker å betale med før de går ut i markedet med sine betalingsløsninger.

–Mange av våre løsninger passer godt for overføring av småbeløp. Når vi snakker om store beløp, vil det mer være snakk om kredittkort. Hvis vi aksepterer etterbetaling, er det igjen mer snakk om faktura. Derfor er det viktig å tenke hvilken måte kunden skal betale på, sier Olsen.

Plattformnøytral

mBricks elektroniske rammeverktøy er ment å være plattformnøytrale. Det betyr at firmaet kan arbeide meget bredt og tilpasse seg til mange av kundenes krav.

Vi kan arbeide enkelt og rimelig i stedet for å tilpasse løsningene våre til hver enkelt plattform.

Billettering er en av de tjenestene mBricks er sterkt opptatt av. I Helsinki kan man betale trikkebilletten med mobiltelefonen og får en kvittering på displayet for kontroll. Dette blir også prøvd i andre land og er under utvikling i Norge.Slike løsninger betinger at brukerne har nettkonto og standarden for betaling som tilbyderne bruker, må passe med standarden for mobiltelefonenes betalingssystem.

I foredraget sitt viste John Olav Olsen denne oversikten fra Gartner. Kurvene gir oversikt over utviklingen av de ulike operativsystemene. Innen 2014 er det ventet at Android-plattformen vil ha samme markedsandel som Symbian. Android er i kraftigst vekst.
Firmaet mBricks arbeider med ulike betalingsløsninger og regner med at betaling med mobiltelefon vil konkurrere stadig sterkere med bank- og kredittkort.
mBricks rammeverktøy skal være plattformnøytrale og kunne brukes av alle som arbeider med applikasjoner.
Til toppen