PLUSSER I STEDET FOR TALL

Energimerkingen av elektro og elektronikk vil fortsatt inneholde plusstegn i stedet for tallverdier.

Den nye energimerkingen som er vedtatt innen EU, blir obligatorisk fra januar 2012. Produsentene kan imidlertid begynne å bruke den nye merkingen allerede nå.

Mange hadde ventet at den nye energimerkingen ville inneholde tall i stedet for pluss etter bokstavene som angir hovedgruppene av energiforbruk. Slik ble det ikke, og vi må fortsatt leve med plusstegn etter bokstavene som symbol på hvor gode produktene er på dette feltet.

– Vi håpet at man for eksempel skulle ta i bruk A10 som indikasjon på at produktet bruker ti prosent mindre energi enn det som er fastsatt i normen A. Tilsvarende da for A20 og så videre, sier produktsjef Grete Klæboe hos BSH Husholdningsapparater AS.

En merking med kombinasjon av bokstav og tall mener hun vil være enklere for forbrukere å forstå og fordi man da har en skala som på en måte ikke har begrensning. Det med å føre på et antall plussmerker, kan virke mer forvirrende, mener hun.

– Slik det har vært til nå, har stadig flere produkter havnet i hovedgruppe A. Det har skapt behov for omfattende differensiering der det altså er blitt brukt plusstegn. Plusstegnene sier ingenting om hvor mye mindre energi hver pluss betyr. Det ville jo et tall ha indikert mye klarere, sier Klæboe.

Felles-europeisk

Langt mer positivt mener Klæboe det er at det nye energimerket er felles-europeisk språklig og dessuten har en fastlagt fysisk størrelse. I tillegg har det kommet inn et eget merke for lydnivå. Det har ikke vært obligatorisk tidligere. Dessuten går man over til å indikere årsforbruk av vann og strøm for produktene. Merkingen og symbolene gjør altså at man kan sammenlikne alle produkter innen samme hovedgruppe, for eksempel vaskemaskiner, uavhengig av land.

Standardisering av formatet blir en stor fordel både for produsenter og ikke minst handlere som er forpliktet til å gjøre merkingen synlig for sluttbrukerne. Det betyr for eksempel at man kan bruke samme type holdere til merket på alle typer produkter.

Slik er det nye felles-europeske merket for energiforbruk. Bokstaver og plusstegn er beholdt som i den gamle merkingen. De nye symbolene er gjort språknøytralt. Legg merke til at det er kommet inn symboler for merking av årlig vannforbruk, årlig energiforbruk (elektrisitet) og støy.
Til toppen