– Nå posisjonerer vi oss også mot hvitevareservice på landsbasis, sier daglig leder i Elesco Norge AS, Jon Olav Næss.

POSISJONERER SEG PÅ HVITT

Servicekjeden Elesco Norge AS vil arbeide for å bli konkurransedyktig og landsdekkende som serviceleverandør på hvitevarer.

– Medlemmene våre har jo hovedsakelig arbeidet med lyd- og bildeprodukter. Utviklingen viser at kjente leverandører som Samsung, LG og Panasonic også markedsfører hvitevarer i stort monn på det norske markedet. Dette er leverandører vi har hatt godt samarbeid med i mange år, og etter hvert som de har lansert hvitevarer, har det vært naturlig for dem å henvende seg til oss også når det gjelder service på hvitevarer, sier daglig leder Jon Olav Næss i Elesco Norge AS.

Utvidet samarbeid om service har ført til at kjeden også har fått inn Smeg og Temptech, de er dessuten i dialog med flere andre importører.

Multiverksted

Næss ser utviklingen som at det åpner seg behov for såkalte multiverksteder.

– Dette gjelder både sentralt og ute i distriktene for å sikre tilstrekkelig oppdrag. 17 av verkstedene våre driver allerede multivirksomhet for brunt og hvitt, og et av medlemmene våre er rent hvitevareverksted, forteller han.

Kjetil Petterson, daglig leder i Pema Miljøteknikk AS i Tønsberg, er engasjert i Elescos forhandlingsutvalg for hvitevarer. Petterson har også gått inn i kjedens styre.

Fornuftig

– Dette ser ut som en fornuftig måte å ta de nye utfordringene på. Vi som arbeider med service i hvitevarebransjen ser klart behovet for at tradisjonelle serviceverksteder for brunt også utvider til hvitt og blir multiverksteder. Dette er ikke minst viktig i distriktene, sier Odd Martin Jensen, konsulent for EHS-utvalget (serviceutvalget til Norske Elektronleverandørers Landsforening, NEL, som er en del av Stiftelsen Elektronikkbransjen).

Etter hans mening trenger bransjen flere aktører som kan konkurrere om dette omfattende feltet for servicearbeid.

En av målsetningene hos Elesco er å ha sentrale serviceavtaler. Der det ikke foreligger, støtter kjedende ulike verkstedene med juridisk veiledning og annen bistand. Dette fortsetter når kjeden nå også posisjonerer seg for hvitevarer.

Fra BA til AS

Fra 1. april har Elesco Norge endret forretningsform fra BA til AS. Det er gjort i tråd med myndighetens ønsker i forhold til kjedens struktur og størrelse. Elesco vokser kraftig. Fra 2008 til 2009 økte omsetningen fra 79 til 106 millioner. I 2010 ble omsetningen cirka 134 millioner med et resultat på nær fem millioner kroner.

– Det er medlemmene som eier selskapet. Vi har ingen intensjon om å opptre som investor og trekke ut profitt av egen bedrift. Hovedmålsettingen vår er å inngå sentrale avtaler som gagner medlemmenes og kundenes interesser. Det er selvsagt også viktig å ha god økonomi og vise til gode årlige resultater, sier Næss.

Han sammenlikner Elescos sentralorganisasjon med den svenske Garant-gruppen.Elesco bruker datasystemet MAB. Det kommuniserer med Nelreg-systemet, som bør være kjent for allesom arbeider med hvitevarer.

– Både våre egne og eksterne verksteder rapporterer til vårt sentralsystem. Det betyr blant annet at samlefakturaer på pdf sendes med de spesifikasjoner og den hyppighet leverandøren ønsker. Dette er i tråd med Nelreg, slik at leverandørene får mulighet til å dobbeltkontrollere alle ordre før de godkjenner fakturaen, sier han.

Konsulent Odd Martin Jensen i NEL ser på Elescos initiativ som en fornuftig måte å møte utfordringene på hvitevareservice.
Til toppen