Pristak for terminering

Post- og teletilsynet (PT) har fattet vedtak om utpeking av tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av tale i individuelle, offentlige mobilkommunikasjonsnett. NetCom as, Telenor ASA, TDC Song AS, Teletopia Mobile Communications AS og Tele2 Norge AS blir pålagt forpliktelser som skal hindre misbruk av markedsmakt og samtidig stimulere til økt konkurranse i mobilsektoren.

– Nye kostnadsberegninger viser at både Telenor og NetCom fortsatt krever alt for høye priser for terminering. Dette gjør det vanskelig for nye mobiloperatører å konkurrere. De vedtatte prisreduksjonene vil derfor stimulere til økt konkurranse i mobilmarkedet på sikt, sier direktør Willy Jensen i PT i en pressemelding.

For Telenor og NetCom legger PT opp til individuelle pristak som sikrer symmetriske priser på 60 øre per minutt for mobilterminering fra 1. juli 2008 og kostnadsorienterte priser på 45 øre fra 1. juli 2010. Dette vil innebære prisreduksjoner på cirka 30 prosent for Telenor (fra 65 øre i dag) og cirka 50 prosent for NetCom (fra 91 øre i dag).

Til toppen