PT KREV KONKURRANSE

Post- og teletilsynet (PT) meiner at NTV ikkje har gjort det som er naudsynt for å leggje til rette for ein ny betal-TV-tilbydar i det digitale bakkenettet.

– NTV verkar å vere meir oppteken av å verne interessene til RiksTV enn av å fylle krava i konsesjonen, og derfor er eit vedtak no naudsynt, seier direktør Willy Jensen i PT i ei pressemelding.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.5/2008

Til toppen