Rapporteringsplikt PC-kort

NRKs lisenskontor presiserer at omsetningen av PC med TV-kort og salg av separate mottakerkort for PC skal rapporteres, på samme måte som ordinære TV-apparater og andre produkter som inneholder TV-mottakere.

I Lov om Kringkasting er det formulert at alle som omsetter TV-mottakere plikter å rapportere dette. NRK har nå besluttet å øke intensiteten på kontroller av salgsledd for slike produkter.

 

Produkter har følgende varegrupper:

 

3116 Laptop m/TV-tuner

 

3117 TV-kort for PC analog/digital

 

3118 PC stasjonær m/TV-tuner

 

 

 

 

 

 

 

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.9/2007

 

Til toppen