Telenor på Fornebu har over halvparten av bredbåndkundene i Norge. Foto: Damian Heinisch.

Raskere bredbånd gir mer TV-titting på nett

Flere får raskere bredbånd og ser TV på nettet. Sosiale nettverk er i framgang og fildeling ser ut til å vise en tilbakegang.

Dette er noen av funnene i en ny bredbåndundersøkelse TNS Gallup har gjennomført på vegne av Telenor. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var over 1,2 millioner bredbåndsabonnenter ved utgangen av mars i år, en økning på 25 prosent fra fjoråret. Godt over halvparten av disse har bredbånd fra Telenor, i følge en pressemelding fra selskapet.

Blant de mest interessante funnene i følge pressemeldingen er at stadig flere ser på TV via bredbånd. Dette tror selskapet skyldes at folk har raskere bredbånd, mer enn halvparten har en hastighet på 2-8 Mb/s, samt at folk har flat-TV tilknyttet PCen.

Bruken av fildelingsprogram går markert tilbake, trolig fordi tilgangen på lovlig nedlastbart innhold er blitt bedre både for musikk og film. I tillegg er mer innhold tilgjengelig som en datastrøm, noe som gjør fildelingsprogram mindre nødvendig.

– Med bakgrunn i Telenors satsting på å tilrettelegge for mer lovlig nedlasting av innhold som musikk og film, er dette en svært spennende utvikling, sier divisjonsdirektør Berit Kjøll i Telenor.

Hun forteller at selskapet i nær framtid vil begynne å selge tjenester på fiber. Konkurransen fra lokale fiberaktører skal møtes gjennom salg av pakker med bredbånd, telefoni og TV.

HOVEDTALLENE

Over 36 prosent har sett TV på nettet, mot 29 prosent i samme periode i fjor.

Over 36 prosent har sett TV på nettet, mot 29 prosent i samme periode i fjor.

I tillegg hadde 24 prosent sett på opptak på YouTube.

Siden i fjor har dobbelt så mange koblet opp datamaskinen til fjernsynet.

Bruken av fildelingsprogram har falt tilbake til 19 prosent, mot 23 prosent i fjor.

31 prosent har fått høyere hastighet på bredbåndet sitt det siste halvåret.

87 prosent av alle bredbåndsabonnement har hastigheter på over 1mbit/sek.

30 prosent av de spurte har vært på Facebook

6 prosent har vært på Myspace.

77 prosent i aldersgruppen 15-29 år har vært på Facebook.

Over 60 prosent av husstandene har trådløs internettforbindelse.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr. 8/2007

Til toppen