Svein R. Aarvik i NTV AS (t. h. ) orienterer om utbyggingsplanene for det digitale bakkenettet. Fra venstre ved bordet kommunikasjonsdirektør Svein Ove Søreide, Espen Thorsby i NTV Pluss AS og kommunikasjonsdirektør Anne Karin Augland i NTV AS.

Raskest i Europa med digitalt bakkenett

I løpet av 16 måneder fra september 2007 skal basisnettet bygges ut på landsbasis med totalt 452 sendere.

– Norge får en av de raskeste utbyggingstidene i Europa hittil, sa administrerende direktør Svein R. Aarvik i Norges television AS (NTV) da han presenterte utrullingsplanene for det digitale bakkenettet på et pressemøte i Oslo tirsdag 12. september.

Landet blir delt inn i 18 regioner, som i hovedsak er fylkene. Oslo og Bergen inngår i samme region som nabofylkene. I 12 av regionene åpner basisnettet innen utgangen av 2007. Først ut er Rogaland, Østfold, Oslo og Akershus. Deretter følger Buskerud, Vestfold, Telemark, Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag. I de øvrige regionene åpner basisnettet fjerde kvartal 2008. Dette er Nord-Trøndelag, Agder-fylkene og de tre nordligste fylkene.

Tidsrommet for parallellsending av analoge og digitale sendinger varierer stort sett mellom seks og 12 måneder. NTVs plan går ut på at slukkingen av de siste regionene skal være avsluttet innen utgangen av 2009. Dermed vil det være mindre enn to og et halvt år mellom tidspunktet for når den første regionen får digitale signaler og det analoge nettet blir slått av i den siste av de 18 regionene.

Tre programpakker

I første omgang får det digitale bakkenettet tre programpakker (multiplekser) som hver har en datakapasitet på ca 22 MB per sekund. Med MPEG 4-komprimering vil en programpakke trolig kunne overføre mellom sju og åtte kanaler med normal oppløsning.

NRK skal ha en av programpakkene. Her skal NRKs TV- og radiokanaler ligge. NRK kommer trolig snart til å lansere nye TV-kanaler i tillegg til de to nåværende. Det kommer også et større radiotilbud. Denne programpakken skal også inneholde en kanal for døvetolking, en reservekanal og en kanal for lokal- eller region-TV.

De andre programpakkene skal inneholde betal-TV-kanaler. Her skal blant annet TV 2s kanaler inn sammen med TVNorge og TV3. Forhandlingene med disse og andre programselskaper pågår nå, og administrerende direktør Espen Thorsby i NTV Pluss AS kom under pressemøtet ikke med noen informasjoner om hvilke andre kanaler som kommer i de to første pakkene.

Senere skal det digitale bakkenettet få to programpakker i tilegg til de tre første, og ytterligere to kan legges på senere. Dermed kan nettet trolig få totalt sju programpakker som kan overføre nærmere 50 - 60 TV-kanaler med normal oppløsning.

95 og 100 prosent dekning

Myndighetene har pålagt NTV å distribuere NRKs programpakke til nær 100 prosent av norske husstander. Dette skal være summen av mottaksmuligheter for kabel, NTVs sendenett og bredbånd. Sendenettet skal også dekke rundt 70 prosent av fritidsboliger. Kravet til de øvrige programpakkene er en dekning på 95 prosent av husstandene. For å oppnå det siste vil det digitale bakkenettet bli distribuert fra 492 sendere på landsbasis. Det vil kreve mellom 400 og 800 ytterligere sendere å oppnå en tilnærmet 100 prosent dekning, også i områder med satellittskygge. Skyggenettet vil ikke bli bygd ut før basisnettet med 452 sendere er på plass.

Last ned vår utbyggingsplan for utbyggingen av bakkenettet.

Til toppen