SFT-direktør Håvard Holm (foran) og rådgiver Rune Opheim i Statens forurensingstilsyn oppretter et miljøregister. Foto: Stian Sønsteng.

Register skal ta snikerne

– Produsentregisteret skal gjøre det lettere å oppdage dem som sniker seg unna.

Det sa SFT-direktør Håvard Holm til de 180 deltakerne på Elektronikkbransjens bransjeting. Han startet foredraget med å skryte av tilhørerne:

– Jeg synes at dere har gjort en kjempebra jobb. Etter hvordan man regner, er vi et av verdens beste land til å ta hånd om EE-avfall. Det er alvorlige ting det handler om; miljøgifter som fører til kreft, allergier, til store sykdommer for store befolkningsgrupper. I Norge er vi kommet opp mot 90 prosent, men vi skal bli bedre. Vi skal sammen danne et mønster for andre bransjer, sa Holm.

Et viktig ledd i kampen for enda bedre innsamlingsresultater, er kampen mot gratispassasjerene. Fra 1. juli skal et nytt produsentregister være i drift, og SFT innhenter nå anbud fra selskap som ønsker å drive dette registeret – type konsulentfirma.

– SFT er svært opptatt av dem som lurer seg med på systemet uten å betale for det. Et produsentregister vil gjøre det lettere for SFT å ilegge forurensningsgebyr, samt å foreta politianmeldelser, sa Holm.

Det blir opprettet et eget nettsted på www.produsentregisteret.no, der importører og produsenter vil få en bedret service og kunne finne informasjon om hvilke forpliktelser de har, samt hvilke tilgjengelige retursystem som finnes.

– I det nye norske regelverket blir det stilt krav om at leverandørene må være medlem av et sertifisert returselskap. Det er de som må betale for og ta hånd om avfallet, og kostnadene skal være en del av produktprisene. De bransjeavtalene vi har med dere skal videreføres, men konkurransetilsynet synes det blir vel mye solo og ønsker mer konkurranse i markedet, sa Holm til deltakerne på tinget til Elektronikkbransjen.

Han innrømmet at SFT ikke klarer å føre tilsyn med 12.000 produsenter og importører, og fortalte at løsningen på dette er en tredjeparts-sertifisering.

– Man må få godkjent at man driver et skikkelig opplegg for innsamling, behandling, og finansiering. Dette vil føre til en mer rettferdig håndtering av aktørene. Manglende ressurser hos SFT vil ikke lenger undergrave systemet, og man vil bli kvitt de useriøse aktørene. De lovlydige sponser gratispassasjerene med minst 40 millioner kroner per år, sa Holm.

Til toppen