Regulerer Telenors samtrafikk

Telenor ASA har en sterk stilling i markedet for telekommunikasjon. I følge Post- og teletilsynet (PT) vil Telenors samtrafikktilbud innen fasttelefoni fortsatt være underlagt ganske streng regulering. Dette gjelder også regulering av prisene.

Videre har PT utpekt totalt 12 andre tilbydere med sterk markedsstilling for å terminere trafikk i eget fastnett. Det er Consorte AS, Equant Norway AS, MCI WorldCom AS, NetCom AS, NextGenTel AS, Priority Telecom Norway AS, SmallCall AS, TDC Songs AS, Tele2 Norge AS, Telio AS, UPC Norge AS og Ventelo Norge AS. Disse firmaene blir underlagt en noe mildere regulering enn Telenor, heter det i en melding fra PT. Reguleringen fra tilsynet går ut på at Telenors samtrafikkpriser får et tak. Maksimalprisen skal tilsvare dagens prisnivå på Telenors tilbud. Videre skal Telenors priser for tilknytningsutstyr og eventuell samlokalisering være kostnadsorienterte. Telenor blir pålagt å føre kostnadsregnskap for samtrafikk i fastnett. I tillegg vil det være krav om ikke-diskriminering og offentliggjøring av standardavtaler for ulike typer av samtrafikk.

Til toppen