Torstein Schroeder (f.v.) Kjell Magnus Reitan og Ole Henrik Skirstad under pressekonferansen den 10. oktober. Foto: Stian Sønsteng

Reitan kjøper Spaceworld

Reitan Servicehandel kjøper Spaceworld, og har ambisjoner om å doble antall butikker i kjeden i løpet av fem år.

– Dette er den største begivenheten i Spaceworlds historie. Vi føler vi har tatt ut det potensialet som ligger med dagens eierstruktur, og jeg har vært en pådriver for at Spaceworld skulle finne en partner som kan være med å videreutvikle kjeden. Man må ha ressurser i ryggen for å gjøre butikk i dagens marked, og endelig får de etablerte elektronikkjedene noe å bryne seg på, sier adm. direktør Ole Henrik Skirstad i Spaceworld.

Han blir kjedesjef for Spaceworld, som inngår som en egen divisjon i Reitan Servicehandel, og skal rapportere til adm. direktør Torstein Schroeder som leder den norske delen av Reitan Servicehandel.

– Narvesen er Norges største leverandør av elektroniske tjenester. Likevel har vi hatt problemer med å få kundene til å oppfatte kjeden som stedet å gå når man skal kjøpe seg en ny mobiltelefon eller tilsvarende produkter. Spaceworld vil tilføre oss kjernekompetanse innen blant annet telekom og spill, sier Schroeder.

På spørsmål fra fagbladet Elektronikkbransjen om hvor mange nye Spaceworld-butikker de nye eierne har ambisjoner om å etablere, svarer han kjekt:

– Vi kommer til å øke til 80-100.

– Over hvor lang tid?

– Fem år.

Daglig leder Kjell Magnus Reitan har overhørt samtalen og bryter ut i latter. Han vil vite om Schroeder bare hiver ut et tall.

– Nei, dette er reelt, sier Schroeder.

Ole Henrik Skirstad er ikke overrasket. Han uttalte i fjor til fagbladet Elektronikkbransjen at Spaceworld hadde ambisjoner om å øke antall butikker til 80. I dag har kjeden 43 butikker i Norge.

Ja til alle lokaler

Kjell Magnus Reitan uttaler at han er svært fornøyd med å ha fått Spaceworld inn i folden, og at dette er et skritt på veien mot å få realisert en drøm om å kunne takke ja til et hvilket som helst butikklokale - og siden bestemme seg for hvilket konsept som skal plasseres der.

– Vi kommer til å se Spaceworld-navnet i mange av de andre butikkene våre fremover, sier Kjell Magnus Reitan.

– På hvilken måte?

– Det vil vi bruke litt tid på å finne ut, sier Schroeder.

– Er dere bekymret for at varemerket dere har bygd opp vil bli svekket, Skirstad?

– Nei. Vi tror tvert om at det vil styrkes når vi er blitt en del av Reitan-systemet. Dessuten vil vi dra stor nytte av Reitans kompetanse innen drift av franchise-butikker, sier Skirstad.

Kjell Magnus Reitan er en av de to Rema 1000-arvingene, og daglig leder i Reitan Servicehandel som blant annet omfatter Narvesen i Norge og Latvia, Pressbyrån i Sverige, 7-Eleven i Norge, Sverige og Danmark og Easy 24. Selskapet har 1.400 utsalgssteder, og forventes å omsette 6,4 milliarder kroner i år, inkludert Spaceworlds forventede omsetning på 500 millioner. Reitangruppen totalt omsetter for 28 milliarder kroner.

– Overtakelsen av Spaceworld betyr at vi tar et nytt viktig skritt mot å bli Skandinavias ledende aktør innen elektroniske tjenester. Mp3-spillere, spillkonsoller og mobiltelefoner i kombinasjon med ulike former for abonnementsløsninger er i dag like mye “melk og brød” produkter som våre tradisjonelle dagligvarer. Det tar vi konsekvensen av gjennom dette oppkjøpet, sier Reitan.

Ole Henrik Skirstad har vært inne på eiersiden i Spaceworld, og har sammen med to kolleger ved kjedekontoret eid i overkant av 20 prosent av aksjene i selskapet. Investeringsselskapet Sportskameratene, som eies av Morten Lager og Rune Sandbæk, har i underkant av to tredeler av aksjene. Gründerne Kai Hukkelberg og Geir Eriksen, som åpnet den første Spaceworld-butikken på Lillestrøm i 1984, eier litt under 18 prosent.

Under pressekonferansen ville ingen av partene si noe om salgssummen.

Ole Henrik Skirstad møtte pressen hos Spaceworld i Paleet i Oslo.
Til toppen