Rekordår for Miele med høyeste årsomsetning

Miele-konsernet økte omsetningen 12 prosent i 2005/2006. Det norske datterselskapet økte 20 prosent første halvår.

– Mieles omsetningsvekst gjenspeiler en stadig økende interesse for hvitevarer i det øverste kvalitetssjiktet blant forbrukere over store deler av verden. Den økende kvalitetsfokusen har ikke minst vært tydelig i det norske markedet, der vi også i kalenderåret 2005 hadde en omsetningsøkning på over 20 prosent og økte markedsandelen betydelig, sier administrerende direktør Dag Steenfeldt-Foss i Miele AS i en pressemelding.

Miele-konsernet hadde den høyeste omsetningen i selskapets historie i fiskalåret som gikk ut 30. juni 2006. Det familieeide selskapet omsatte for 2,54 milliarder euro, en økning på over 12 prosent. I det norske datterselskapet økte omsetningen med 20 prosent første halvår sammenliknet med første halvår 2005.

Miele-konsernets økning økte med 280 millioner euro. Fordelingen mellom hjemmemarkedet Tyskland og eksportmarkedene holdt seg konstant på 30 og 70 prosent.

Skånsomme vaskeprodukter

Miele melder at deres nye generasjon skånsomme vaskeprodukter er blitt godt mottatt, og de har produsert 800.000 vaskemaskiner og 350.000 tørketromler i denne kategorien. Nye oppvaskmaskin- og støvsugerserier bidro også betydelig til salget, og selskapet solgte for første gang mer enn 2 millioner støvsugere i løpet av et enkelt år. Salget av oppvaskmaskiner overgikk 550.000 enheter, samtidig som salget økte kraftig også for en rekke innbyggingsprodukter for kjøkkenet som dampkokere, induksjonsovner og tradisjonelle komfyrer, heter det i pressemeldingen.

I følge meldingen er innledningen av det nye fiskalåret preget av sterk optimisme i selskapet for den videre utviklingen. Miele forventer videre dynamisk veksttakt basert på strategien for bærekraftig ekspansjon over hele verden, innen alle divisjonene i selskapet.

Til toppen