REKORDOMSETNING AV TV-BOKSER

Omsetning av TV-bokser bidro mest i positiv retning av samtlige produktgrupper på fjorårets statistikk. Nå ventes rask overgang til HD-bokser, også for satellitt.

I fjor ble solgt totalt 803.000 TV-bokser for satellitt og det digitale bakkenettet. Fordelingen var 312.000 mottagerbokser for de to operatørene på satellittplattformen og 491.000 for det digitale bakkenettet. For satellittboksenes del var økningen 61 prosent. For bakkenettes del begynte omsetningen først i annet halvår i 2007. Samtidig som 2008 blir toppåret for omsetning av bokser til det digitale bakkenettet, viser statistikken at det også har vært meget høy omsetning av satellittbokser. Dette skjer samtidig med at det befinner seg flat-TV i de fleste norske husstander. Ved slutten av 2009 vil det meste av TV-mottakingen i Norge være digital. Da gjenstår bare en andel av husstander som er tilknyttet kabelnett.

Overgang til HD

Prognosene viser at vi vil få en rask overgang til HD-mottakere. Som kjent er alle bokser for det digitale bakkenettet HD-klare fra første dag. Nå kommer satellittboksene etter for fullt.

I 2009 vil trolig 60 prosent av nysalget være HD-bokser, og i 2010 vil det antakelig være opp i 90 prosent. Samtidig ventes stor økning av mottakere med harddisk. I fjor var andelen for satellittmottakernes del 36 prosent. Den vil trolig øke til mer enn 50 prosent i løpet av 2010. For bakkenettmottakernes del har omsetningen nylig begynt, og andelen er ventet å komme opp i 50 prosent neste år.

Last ned tabeller og presentasjoner her

Høyoppløste  bilder for nedlasting og fri benyttelse:

Synnøve Bjørke

Erik Andersen

Les også:

Kraftig fall i 2009

Sterkt prisfall for TV

Fortsatt høy mobilomsetning

DAB trenger FM-avklaring

Rekordomsetning av TV-bokser

Ned for hvitt

Omsetningen ned 6 prosent

Til toppen