I snitt brukte befolkningen i Norge 6.090 kroner på forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater i 2006. Bildet er hentet fra åpningen av Experts stormarked i Sørlandsparken utenfor Kristiansand før jul. Foto: Stian Sønsteng.

Salget økte 12 prosent til 28,5 milliarder kroner i 2006

Totalt ble det omsatt forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater for 28.456 millioner kroner i 2006. Det var en økning på 12,3 prosent fra 2005.

For første gang ble det omsatt lyd- og bildeprodukter for mer enn 10 milliarder kroner. Den største omsetningsøkningen kom på hvitevarer og dataprodukter, mens salget av mobiltelefoner sank kraftig.

Totalomsetningen av forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsapparater i 2006 tilsvarer 6.090 kroner per innbygger i Norge. Dette er et høyt tall sett i forhold til land vi kan sammenlikne oss med.

Omsetningen av lyd- og bildeprodukter ble 10.676 millioner kroner, en økning på 12,5 prosent fra 2005. Den samlede omsetningen av store husholdningsapparater og småelektriske produkter ble 8,1 milliarder kroner. Her var økningen 14 prosent fra 2005.

Elektronikkbransjens andel av PC-omsetningen er satt til 4.635 millioner kroner. Det gir en økning på 18,8 prosent. Den største tilbakegangen på fjorårets statistikk var for mobiltelefoner. Her sank omsetningen til 4.818 millioner kroner, som var 17,1 prosent lavere enn 2005. Det var også en liten tilbakegang for trådløse telefoner.

Priser ut fra butikk

Alle tall i statistikken er målt i priser ut fra forretning inklusive merverdiavgift. Det er verd å merke seg at statistikken ikke inneholder omsetning av programvare, deler, tilbehør, elektroniske spill, servicetjenester, innspilt og uinnspilt musikk og video.

For første gang ble det solgt lyd- og bildeprodukter for mer enn 10 milliarder. Årsaken er i første rekke den store veksten i omsetning av TV med flatskjerm. Vi ser også at bildeproduktene tar en stadig større andel av denne hovedgruppen. Når det gjelder hvitevarer, er omsetningen av innbyggingsprodukter den viktigste årsaken til økningen. I tillegg kommer økt salg av store kombiskap og designprodukter.

Elektronikkbransjen tar en stadig større del av PC-omsetningen, spesielt gjelder dette bærbare datamaskiner.

Salg av mobiltelefoner sank til omtrent samme nivå som i 2004. Andelen av 3G-telefoner stiger raskt.

Til toppen