– Hvor mye såpe man trenger har ikke noe med hvor mye vann man bruker, sier servicesjef Jan Michaelsen i Miele. Foto: Erik Andersen.

SAMARBEID OG GJENSIDIG FORSTÅELSE

Lederen for hvitevareleverandørenes serviceutvalg, Jan A. Michaelsen i Miele AS, gjennomgikk hoveddelen av utvalgets oppgaver og målsettinger.

– Det viktigste for oss er behandlingen av kundene, slik at de er mest mulig fornøyd. Dette gjelder da forbrukerne. Dette gjelder både kunnskapene om det juridiske og hvordan vi opptrer i forhold til kundene, både skriftlig og muntlig, sier Michaelsen.

Han tror at utviklingen for serviceteknikerne mer og mer går i retning av at de også arbeider med salg. Dette gjelder for eksempel omsetning av tilbehør eller tilleggsutstyr teknikeren har med seg ved besøk hjemme hos folk. Også Michaelsen ser det som en fordel at teknikerne får en del opplæring i jus og språkformulering.

– men i det store og hele går det ofte på en god og hyggelig samtaleform og forståelse mellom reparatør og kunde, sier han.

Til toppen