Her 23.000 av de 320.000 kjøle- og fryseproduktene Elretur samler inn i året samlet på Revetal.

Samler miljøgasser tilsvarende halve gasskraftverket på Kårstø

Elretur samler årlig inn like mye KFK-gass fra gamle kjøleskap og frysere som halvparten av de planlagte utslippene fra gasskraftverket på Kårstø.

I 2006 kommer returselskapet Elretur AS til samle inn 320.000 kjøle- og fryseskap. Av disse inneholder cirka 260.000 KFK-gasser. Et utslipp av KFK-gass fra disse kjølemøblene tilsvarer 585.000 tonn CO2. Dette er halvparten av det forventede CO2-utslippet fra gasskraftverket på Kårstø.

– Det at vi fjerner disse skadelige gassene fra gamle kjøleskap og frysere er en av de viktigste jobbene vi gjør for miljøet rundt oss, sier markeds- og informasjonssjef Guro Kjørsvik Husby i Elretur.

De fleste kjøle- og frysemøblene Elretur samler inn inneholder KFK- og/eller HKFK-gasser. De miljøskadelige gassene finnes i kjølekretsen eller i skummet som er brukt som isoleringsmateriale.

– Elretur har siden starten i 1999 vært opptatt av at underoperatørene skal benytte en teknologi som har tilstrekkelig ytelse i forbindelse med utvinning av KFK-gasser. Vi benytter to behandlingssteder for KFK-holdige kuldemøbler; Revac i Revetal i Vestfold og WEEE Recycling på Øysand utenfor Trondheim. Begge har en utvinningsgrad godt over myndighetskrevet på 90 prosent, faktisk er den nærmere 100 prosent, sier Husby.

R12 og R11

Kjøle- og fryseskapene inneholder to gasser som er særlig skadelig for miljøet; R12 og R11. R12 er også kjent som freon, og ble forbudt å importere til Norge i 1995. I 2003 ble den forbudt å omsette. Når R12 slippes ut stiger det opp i stratosfæren der den blir truffet av UV-stråler og slår i stykker freonmolekylet og frigjør klor. Klor angriper ozonlaget og ødelegger dette, slik at vi får mer UV stråling. R11 bidrar særlig til drivhuseffekten.

– Det er ytterst viktig å forhindre disse gassene å komme ut av gamle kjøle- og frysemøbler. I år kommer vi til å ta hånd om over 320.000 kjøle- og frysemøbler. Mesteparten av KFK- og HKFK-gassen vi får ut sendes til Stiftelsen ReturGass i Hokksund. Der blir det tatt prøver av gassene, før de sendes videre for destruksjon. KFK-gassene blir destruert under produksjonen av sement ved Norcems fabrikker i Kjøpsvik i Nordland, og kan dermed ikke lenger skade verken ozonlag eller varme opp klimaet, sier Husby.

Overtok fra kommunen

Frem til sommeren 2006 var det kommunene som hadde ansvaret for gjenvinningen av KFK-gasser fra kjøleskap og frysere. Elretur tok over det formelle ansvaret 1. juli 2006, men har i følge Husby reelt sett tatt ansvaret for dette siden 2001 gjennom egne avtaler med kommunene.

– Denne høsten har det vært mye oppmerksomhet rundt klimagasser og ozonlag, og aviser og TV skriver daglig om klimaforandringene vi står ovenfor. Det er ikke tvil om at vi som forbrukere må ta dette på alvor, og tenke på hvordan vi selv kan bidra. Elretur oppfordrer alle til å levere alt som går på strøm eller batterier til en forhandler eller til et kommunalt mottak. EE-produkter inneholder miljøgifter som vi må få ut av kretsløpet, samtidig som det er så mange verdifulle komponenter i gamle EE-produkter at vi er nødt til å utnytte disse og bruke dem om igjen, sier Husby.

– Elretur oppfordrer alle til å levere alt som går på strøm eller batterier til en forhandler eller til et kommunalt mottak, sier Guro Kjørsvik Husby i Elretur.
Til toppen