SAMME VOLUM, LAVERE VERDI I DANMARK

– Etter de to første månedene i 2009 ser det ut til at bransjeomsetningen i volum vil bli omtrent som i fjor, men verdien vil antakelig bli noe lavere.

Det sier Allan Bugge, direktør i Brancheorganisationen ForbrugerElektronik (BFE).

– Så langt i år har vi samme omsetningstendens som i fjor. Primærmarkedet vårt er flatskjermer, og omsetningen de to første månedene har vært litt høyere i volum enn i 2008. Prisene har imidlertid sunket dramatisk. Nedgangen for hele 2008 var 12 til 14 prosent. De to første månedene i år har gjennomsnittsprisene falt like mye som hele fjoråret, opplyser Bugge.

Han tror at omsetningen av denne produktgruppen nå vil snu seg fra nedgang til en liten oppgang. Totalt regner Bugge med at volumet for brunevarer i det danske markedet vil bli omtrent det samme i år som i fjor. Grunnen er først og fremst de lave prisene. Men i tillegg kommer at danskene i år foretar overgangen til digitalt bakkesendt TV, og slukker det analoge nettet. Dermed får den danske bransjen et verdifullt tilskudd i salget av TV-bokser. Dette mener Bugge også vil bety større salg av TV-apparater.

Økt kjøpekraft

Når det gjelder de andre produktgrupper i bransjen som hvitevarer, mobiltelefon og datamaskiner, regner Bugge med at omsetningen vil gå noe ned i verdi.

– I tillegg til at produktene blir billigere, får danskene økt kjøpekraft. Fra januar 2010 blir skattene satt ned, og det er ventet å gi hver person en merinntekt på 15.000 kroner neste år. Samtidig frigjør myndighetene midlene på en pensjonssparing, som ble laget for noen år siden. Det betyr at alle kan få utbetalt en sum på 15.000 kroner om de ønsker. Dette gir dem eventuelt råd til å kjøpe en flatskjerm allerede i år, sier han.

– Danskene kommer antakelig til å kjøpe like mye lyd- og bildeprodukter som i fjor, men verdien vil gå noe ned på grunn av lavere priser, sier direktør Allan Bugge i BFE.
Til toppen