Service 2007 i København

Den skandinaviske servicekonferansen avholdes i år i København 31. mai. Dette arrangementet er et samarbeid mellom den danske, svenske og norske bransjeorganisasjonen.

Programmet er tilpasset servicebransjen, både fra verksted og leverandørsiden på hvite- og brunevarer. For mer informasjon se www.bfe.dk.

Til toppen