SERVICE-EKSPERTEN VEST MED HVITT

Som et ledd i Elesco-kjedens satsing på nye varegrupper startet Service Eksperten Vest i Asker opp med hvitevareservice fra januar 2010.

Dette som et tillegg til service på brunevarer som LCD/plasma,digitale videokamera, audioprodukter og hotellsystemer.

Service Eksperten Vest vil i første omgang ta service på hvitevarer hvor Elesco Norge har sentralavtale. Dette gjelder blant annet Samsung. Dekningsområdet blir Oslo Vest, Asker, Bærum og sørover mot Drammensområdet.

– Per i dag er det 15 av våre 33 verksteder som håndterer hvitevareservice. Målet er at vi skal bli landsdekkene også på hvitevarer, og vi er allerede blant annet til stede i de fire største byene, sier daglig leder Jon Olav Næss i Elesco Norge BA.

Til toppen