SFT har opprettet EE-registeret og skjerper jakten på snikerne

– Vi har innhentet data fra Toll- og avgiftsdirektoratet og er i gang med å identifisere bedrifter som ikke følger avfallsforskriftens krav.

Det sier Olav Rønningen i Norsas AS, som driver EE-registeret på vegne av Statens forurensingstilsyn (SFT). Arbeidet med å kartlegge virksomheter som ikke er medlem i et returselskap er allerede i gang. Rønningen tror grunnene til at en del bedrifter ikke er medlem i returselskap kan være flere.

– Vi kan ikke se bort fra at en del ikke kjenner til kravene. Andre har muligens latt være å melde seg inn for å spare penger. Uansett hva som er grunnen, vil EE-registeret informere dem om hvilke krav som gjelder og oppfordre dem til å melde seg inn i et returselskap. Velger de fortsatt å opptre som gratispassasjerer, oversendes saken til SFT for videre oppfølging, sier Rønningen på nettstedet www.sft.no.

SFT har tidligere vedtatt tvangsmulkt og anmeldt bedrifter som ikke overholdt pliktene de har i forhold til avfallsforskriften.

– I våre oversikter er gratispassasjerene både store aktører og mindre foretak. Felles for dem alle er at de tilfører det norske markedet EE-produkter uten å ha gyldig medlemskap i et returselskap for EE-avfall, sier Rønningen.

Plikt

Alle som tar inn elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) til det norske markedet, er pliktige til å være medlem i et returselskap for EE-avfall. Det nye EE-registeret skal stoppe dem som har sneket seg unna denne plikten.

EE-produkter er alt fra vanlige lyspærer, vaskemaskiner, lyd- og bildeprodukter og driller, til større ting som heiser og rulletrapper. Avfallsforskriften krever at alle produsenter og importører av slike produkter er pliktig til å være medlem i et returselskap for EE-avfall.

SFT påpeker at mange lojalt følger opp dette kravet, men har nå skjerpet jakten på dem som ikke oppfyller sine forpliktelser og dermed overlater kostnadene til andre.

– Disse såkalte gratispassasjerene har vært et problem siden retursystemet ble opprettet. Med det nye EE-registeret på plass, håper myndighetene å kunne redusere problemet betraktelig, skriver SFT.

Tilsynet viser til at denne avfallstypen øker opptil tre ganger så raskt som annet kommunalt avfall. Samtidig finnes det mye gammelt EE-avfall med svært høyt innhold av miljøgifter som vil bli kastet de nærme ste årene.

– Dersom dette avfallet kommer på avveie er det alvorlig. Derfor er EE-avfall en prioritert oppgave hos SFT. Vi håper at EE-registeret bidrar til at gratispassasjerer ikke får et konkurransefortrinn i forhold til de som overholder regelverket, sier seksjonssjef Kari Aa i SFTs avfallsseksjon.

Olav Rønningen i Norsas AS driver EE-registeret på vegne av Statens forurensingstilsyn (SFT).
Til toppen