Britt Endre fra Statens forurensningstilsyn var strålende fornøyd med årets EE-innsamlingsresultater. Hun varsler likevel storaksjon overfor bransjen til høsten. Her takkes hun av styreleder i Elretur, Bjørn Stordrange, for foredraget.

SFT varsler STORAKSJON TIL HØSTEN

Fylkesmennene skal til høsten, i et opplegg tilrettelagt av SFT, ut og kontrollere 300-400 forhandlere. Ordningen er tilsvarende den som ble gjennomført i 2003, da man fant at det var for lite informasjon ute til forbrukerne. Dårligst var - og er - returlevering av småelektronikk. Derfor skal SFT se på dette også i år. Det kom endringer i forskriftene i 2006, med klarere krav til forhandlere. SFT innrømmer å ha lest i media at det har vært redusert innsamling av “små duppeditter”. Derfor er det i følge Endre viktig å sette fokus på forhandlere som har disse produktene i tillegg til andre produktkategorier. Bransjer som kan forvente økt fokusering fra myndighetene er foto, tele/data, byggevarehus og dagligvare.

Alt mindre enn en TV

– Alt som er mindre enn TV-apparater, varsler Endre.

SFT har hatt fokus på EE-produkter i mange år, og allerede i 2002-2004 var det fokus på returordningen. For SFT har det vært en stor jobb å få dette på plass. I 2007 hadde man besøkskontroll av importører av EE-produkter. Nå er det innført nytt system som velger ut bedrifter til besøks- og brevkontroll. 50 bedrifter fikk spørreskjema i år, og 70 prosent av disse svarte. Dataene viser at veldig mange kjenner til forskriften, men ikke alle har rutiner for å håndtere kravene innarbeidet i bedriften. Det gjelder i vesentlig grad import fra EU og Asia.

Ti importører besøkt

Britt Endre kunne også formidle at man har foretatt besøkskontroll hos ti importører. To av dem er nå konkurs. Det ble benyttet samme skjema som ved brevkontrollen, for sammenligning. Man så etter merkingen og om bedriftene håndterte avfall, og var medlem av et returselskap. Resultatet viser mangel på internkontroll, og ble betegnet som ”ikke tilstrekkelig”. SFT påpekte også manglende kjennskap til hva produktene inneholder, men ser også at produsentene har fått informasjon om kravene. SFT etterlyser også bedre kontroll med produktmerking (søppelbøtten) fra bransjen.

Endre varsler oppfølging av virksomheter som ikke er medlem av et returselskap. Det ble sendt ut brev til 148 virksomheter i 2007. 19 fikk varsel om tvangsmulkt, og innen desember var alle medlem av returselskapene. SFT lover fortatt fokus på kontroller, og skal fortsette med besøkskontroll av importører.

Fra venstre Synnøve Bjørke (Stiftelsen Elektronikkbransjen), Arve Aasmundseth (Abelia), Runar Jacobsen (AM hvitevarer), Jan Fredrik Hagen (Wilfa), Hein Barthold (Pioneer), styreleder Bjørn Stordrange (Steenstrup Stordrange), Kjell Markhus (IBM AS, avtroppende styremedlem) og Stig Ervik (ny administrerende direktør i Elretur fra 1. august). Nytt styremedlem Geir Erik Lian (HP) var ikke til stede.
Til toppen