Nordisk pr-sjef Cecilia Lundin, sikkerhetsspesialist Per Hellqvist og teknisk produktsjef Mats Aronson viser neste generasjon av beskyttelsesprogram for datanettverk. Foto: Erik Andersen.

SIKKER MOBIL DATASTYRING

– Her på messen presenterer vi noe vi karakteriserer som et nytt uttrykk, mobile data management.

Det sier Per Hellqvist, sikkerhetsspesialist hos Symantec Nordic AB. Han forklarer det med at Symantec nå legger på litt ekstra til sin standardiserte sikkerhetspakke for datamaskiner.

– Det handler i første rekke om å registrere og kontrollere alle enheter som virker sammen i det store nettverket. Uansett hvilke enheter du bruker, er det viktig å sikre informasjonen, og det kommer stadig nye typer tjenester og produkter inn i dataverdenen, sier han.

Symantec, som distribuerer Norton-produktene er opptatt av helheten i datasikringen. Det er en oppgave Hellqvist og hans folk ser på som stadig mer kompleks. Han nevner eksempler som smarttelefoner og nye nettbrett, enheter som skal sikres like godt som annet datautstyr. Slike produkter blir i stigende grad tatt i bruk i bedrifter sammen med tradisjonelt datautstyr. Totalt sett utgjør dette en stadig større utfordring for firmaer som arbeider med datasikkerhet. Dels går dette på individuell sikring av hver enhet og dels på sikkerheten i hele nettverket.

Reising

Også når man er på reise, er det viktig å sikre hver enhet mot virus når man kopler det opp mot ukjente nettverk. Hellqvist legger også vekt på at hver enhet bør være sikret med passord og kode hvis den blir stjålet.

– Alt i alt blir det mye å passe på, og det er viktig at alle sikkerhetsprogrammer kommer fra en og samme leverandør, sier han.

– Hva med operativsystemene som øker i antall?

– Ja, det er en ny utfordring. Ulike operativsystemer tillater forskjellige funksjoner. I store trekk har vi de grunnleggende sikkerhetssystemene som trengs for det som er i markedet.

Som åpen plattform er Android et greit system å arbeide med når det gjelder datasikkerhet. Når det er lett å lage applikasjoner for et slikt system, betyr det at det også kan være lett å få datavirus eller andre faktorer som minsker sikkerheten. Men samtidig gjør et åpent system det enklere for et firma som Symantec å utvikle antivirusprogrammer for dette enn for et proprietært system.Blackberry og Apples OS er eksempler på det sistnevnte.

Tradisjonelt har Symantec arbeidet mot PC-markedet. Etter hvert som det kommer stadig flere produkttyper i datanettverkene, har konsernet endret sin strategi.

– Vi har et uttrykk på engelsk som heter custumarisation. Det betyr for vår del at brukerne skal kunne anvende et hvilket som helst dataprodukt og kunne være beskyttet av våre systemer. I dag venter brukerne at man skulle kunne arbeide sikkert på alle produkttyper. Det er viktig for oss at også firmaer som arbeider med et stort antall dataprodukter, er oppmerksomme på at vi har løsninger for dem, sier Hellqvist.

Han legger videre vekt på at arbeidstakere i dag har en langt større frihet i sin arbeidssituasjon. Ofte er det en kombinasjon av arbeid hjemme og på felles arbeidssted. Man venter at sikkerheten kan dekke alle områder. Det gjelder i stor grad å tilpasse seg nye brukermønstre og nye produkter.

Android

I Barcelona viste Symantec en ny utgave av Norton sikkerhetssystem tilpasset Android operativsystem. Det inneholder tradisjonelt antivirus program, blokkeringsprogram for uønsket epost og ikke minst beskyttelse mot misbruk hvis en mobiltelefon blir mistet. Her er mulighetene for at alt innhold på telefonen kan låses og/eller slettes med fjernstyring. I tillegg kommer en ny utgave av Norton Utillities for å få god kontroll over applikasjonen og samspill med operativsystemet. På messen demonstrerte Symantec forretningsløsninger på hvordan slike systemer kan styres for et stort antall produkter. Ulike typer sikkerhetssystemer og –styringer skal kunne kontrolleres enkelt og oversiktlig for et firma. Markedsføringen av Symantecs produkter skjer fortsatt som en kombinasjon av BTB og salg i forbrukermarkedet gjennom elektronikkhandelen. Skillet er slik at alle produkter for privat bruk har navnet Norton, mens produktene for forretningsmarkedet har varemerket Symantec.

– Vi er opptatt av å ha klare kanaler for markedsføring av produktene våre, slik at det skal være enkelt for alle typer brukere. Direkte kontakt med samarbeidspartnere og distribusjonskanaler er viktigere for oss enn reklamestyrt markedsføring, sier Hellqvist.

Størsteparten av produktutviklingen hos Symantec skjer i USA.

Til toppen