Skade på koketopp som følge av spenn, støt, trykk og oppheting

Glasskeramisk koketopper kan bli skadet som følge av spenn, støt og trykk eller termisk overoppheting.

Spenn: En feil som skyldes spenn i ramme eller chassis, vil når toppen er ny vise seg etter kort tid (fig. 1). Slike feil vil kunne betegnes som en reklamasjon. Det må tas forbehold om riktig montering i henhold til monteringsbeskrivelsen, da feil montering kan medføre samme type feil.

Etter en tids bruk kan det oppstå spenninger eller vridninger i for eksempel treverket i benkplaten eller benkseksjonen, som kan medføre at toppen sprekker. Skaden vil da være et resultat av ytre påvirkninger. Dette kan ikke betraktes som en mangel eller reklamasjonsgrunn.

Støt og trykk: Sprekk etter støt eller slag vil være gjenkjennelige ved at det vil danne seg en stjerneformet sprekk ut fra skade punktet (fig. 2). Ved stort trykk på liten flate, for eksempel ved at man står på toppen, vil skademønsteret være som på fig. 1. Dette er ikke en mangel ved produktet. Støtskader behøver ikke føre til at skaden oppstår umiddelbart, den kan utløses kort tid etter ved oppvarming/nedkjøling.

Termisk overoppheting: Keramiske koketopper kan sprekke på grunn av overoppheting. Skadepunktet på undersiden av toppen vil da være misfarget ved varmeelementet. Dette kan oppstå ved kortslutning i varmetrådene, det oppstår en varmebro som igjen gir en meget konsentrert oppvarming på toppen (fig. 3). Varmeelementet vil i så tilfelle ikke virke etterpå. Dette vil, med mindre va rmgangen har skjedd som følge av feil bruk, være reklamasjonsgrunn.

Det kan oppstå termisk feil om en plate står på fullt uten at det står noen kjele på platen. Settes det en kald kjele på den varme platen og hvor kjelen i tillegg er mindre enn det oppvarmede feltet, blir det en rask nedkjøling av den indre delen av platefeltet, mens den ytre fortsatt er meget varm. Med andre ord vil den indre delen trekke seg sammen, mens den ytre vil være utvidet på grunn av varmen. Resultatet kan da bli en delvis rund sprekk med forgreninger ut (fig. 3). Dette er ikke en mangel eller reklamasjonsgrunn.

Generell informasjon

Medlemmene i Serviceutvalget for leverandørgruppen elektriske husholdningsapparater har hatt en gjennomgang av forespørsler og reklamasjonshenvendelser som i løpet av det siste året er kommet fra forhandlere og forbrukere til leverandørene. Den informasjonen som Serviceutvalget gir på disse tre sidene i fagbladet Elektronikkbransjen er generell. De materialene som omtales denne gangen er enten pattenterte, har egenskaper som er et resultat av prosessen ved fremstilling – eller driftsprosessen. Materialene forekommer i alle produkter på markedet – og beskrivelsene er relevante for alle merker og produsenter.

Vi håper med dette å gi informasjon som kan være til hjelp i dialogen med forbruker/kunde.

Serviceutvalget

Serviceutvalget for leverandørgruppen elektriske husholdningsapparater er en del av Stiftelsen Elektronikkbransjen, og består av Willy Jensen (AM Hvitevarer Antonio Merloni AS), Bjørn Gustafson (Proctor & Gamble Norge AS), Per-Johan Brekke (BSH Husholdningsapparater AS), Jan Vidar K. Olsen (Electrolux Home Products Norway AS), Brian Asmussen (Gorenje Skandinavia AS), Jan A. Michaelsen (Miele AS) og Atle Olimb (Whirlpool Nordic AB Norge). Utvalget koordineres av konsulent Odd Martin Jensen i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Til toppen