Skandinavisk servicesjefmøte

I Stockholm den 23. januar 2007 arrangerer bransjeorganisasjonene i Norge, Sverige og Danmark møte for servicesjefer innen lyd, bilde og dataprodukter.

Elektronikkbransjen arrangerte tidligere nasjonale møter for leverandørenes servicesjefer i disse kategoriene, men møtene ble trappet ned etter hvert som stadig flere fikk felles nordiske/skandinaviske servicesjefer. Nå tas tradisjonen med servicesjefmøter opp igjen, men på nordisk/skandinavisk nivå. Blant temaene på møtet er håndtering av reklamasjoner med handel på internett og parallellimport, samt forbrukerkjøpsloven.

– Invitasjon er sendt direkte til de fleste leverandørers servicesjefer. Hvis noen ikke har mottatt denne, kan de kontakte oss, sier distribusjonsdirektør Jan A. Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Til toppen