SLUTT FOR ANALOG TRÅDLØST

Post- og teletilsynet melder at de har til hensikt å endre fribruksforskriften, som tillater bruk av frekvensene 914-915 / 959-960 MHz. Dermed er det slutt på analoge trådløse telefoner. Den planlagte revisjonen vil tre i kraft 1. juli 2009.

Omsetningstall hentet fra Stiftelsen Elektronikkbransjen gir en klar indikasjon på at salget av CT1-telefoner i Norge er svært lav: I hele 2006 ble det solgt 1600 CT1-telefoner i Norge. I 2007 (t.o.m. juli 2007) ble det solgt kun 52 CT1-telefoner. Tilsvarende tall for DECT-telefoner (digitale, snorløse telefoner) var henholdsvis 250.000 og 115.000 solgte enheter.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.6/2008

Til toppen