Det ble i 2010 solgt 593.000 TV-apparater i Norge. Her fra TV-veggen til Expert Hasle i Oslo. Foto: Stian Sønsteng

SMARTERE TV-ER

TV-omsetningen holder seg fortsatt på et høyt nivå. Apparatene blir stadig tynnere. Billedkvaliteten øker. Men den viktigste trenden er at TVen blir smartere.

I fjor ble det solgt 593.000 TV-apparater, et nesten like høyt volum som i 2009. Totalverdien av salget havnet på 3,682 milliarder kroner, en nedgang på 8,5 prosent. Det betyr at den kraftige gjennomsnittsprisnedgangen er ferd med å stoppe opp.

2010 var året for lanseringen av 3DTV. Det ble solgt cirka 18.000 apparater med den nye dimensjonen, dette utgjør cirka tre prosent av totalen. 83 prosent av apparatene i fjor hadde LCD-skjerm mens 17 prosent hadde plasma, omtrent det samme som i 2009. Om lag 35 prosent av LCD-apparatene hadde LED bakbelysning.

Smartere

Den viktigste trenden var at apparatene ble smartere og nå kommer IDTV og IPTV for fullt. Vi regner med at om lag 75 prosent av TV-apparatene som ble solgt i fjor hadde digital mottaker for én eller flere av plattformene bakkenett, satellitt eller kabelnett. Begrepet connected TV er fjernsynsapparat med tilkopling til bredbånd (IPTV). Hittil har mange av disse apparatene hatt begrenset nettfunksjon i og med at de bare har vært koplet opp mot fabrikantenes egne avtalepartnere for innhold og tjenester. Nå kommer imidlertid apparater tilpasset åpne standarder og full funksjonalitet med internett.

Større skjermer

For LCD har de to viktigste skjermstørrelsene vært 32 og 42 tommer. Trenden er imidlertid at andelen 32-tommere går ned, mens omsetningen av 42-tommere og større øker. Innen denne gruppen er det også et stort marked for småtommere til barnerom og fritidsbolig.

Plasma er storskjermenes teknologi. Her ligger nesten hele omsetningen i størrelsene mellom 42 og 50 tommer.

Ikke OLED foreløpig

Mange har ventet at det nå snart vil komme OLED i markedet. Foreløpig er det ikke tegn på at det vil skje i 2011. Forventningene knytter seg nå til ett til to år frem i tid.

BD øker fortsatt

Det er fortsatt god vekst i BD-salget selv om økningen er mindre enn prognosekomiteen ventet for et år siden. Disse spillerne kommer nå for alvor inn i andre produkter (hjemmekinoanlegg). I tillegg er det meget viktig at BD-spillere finnes i et stort antall spillkonsoller. Denne varegruppen er imidlertid ikke med i våre statistikker.

Også BD-spillerne blir smartere. I tillegg til at platene gir tilgang til supplerende programinnhold og tjenester, gir flere modeller tilgang til internettbasert innhold via produsentens egen portal.

Tre av fire TVer som ble solgt i 2010 hadde digital mottaker for én eller flere av plattformene bakkenett, satellitt eller kabelnett. Foto: Stian Sønsteng
Den gjennomsnittlige prisutviklingen for plasma- og LCD-TV fra 2007 til 2011.
Fordeling av skjermstørrelser for LCD i 2010.
Fordeling av skjermstørrelser for plasma i 2010.
Til toppen