– Det ble i 2010 solgt mobiltelefoner for 6,488 milliarder kroner, målt i markedsverdi før subsidier. Dette er en økning på hele 30 prosent fra 2009, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Foto: Stian Sønsteng

SMARTTELEFONER SNUDDE NEDGANGEN TIL VEKST

Etter to års nedgang av totalomsetning i bransjen ble det verdiøkning i 2010.

Årsaken var i første rekke den kraftige veksten av smarttelefoner, men også andre hovedgrupper bidro til oppgangen.

Totalomsetningen i bransjen for 2010 ble 27,521 milliarder kroner. Det er en vekst på 6 prosent fra 2009. Ser vi på de enkelte hovedgruppene, ble fjoråret nok et år med nedgang for lyd- og bildeproduktene. Reduksjonene er imidlertid bare en tredel av nedgangen fra 2008 til 2009. Totalomsetningen av lyd- bildeproduktene, inkludert stillbildekameraer, var 8,068 milliarder kroner. Dette er 7,9 prosent lavere enn i 2009. For første gang viste salget av elektriske husholdningsapparater høyere verdi enn lyd- og bildeproduktene. Omsetningen av hvitevarer og småelektriske apparater var 8,256 milliarder kroner, en oppgang på 1,9 prosent. Fjoråret ga god vekst i datamaskiner til forbrukermarkedet. Verdien av dette er satt til 4,579 milliarder kroner, en oppgang på 7,2 prosent.

Den store verdiøkningen i fjorårets statistikk, som total sett bidro til bransjevekst, kom på mobiltelefoner. Totalverdien av salget målt i markedsverdi før subsidier var 6,488 milliarder kroner, en økning på hele 30 prosent fra 2009. I tillegg til dette kom den lille andelen av trådløse telefoner. Her økte omsetningen med 10,2 prosent til 130 millioner kroner.

Fortsatt nedgang for lyd og bilde

For tredje år på rad sank omsetningen av lyd- og bildeproduktene dramatisk. På disse tre årene har den totale salgsverdien gått ned med hele 32,5 prosent. Årsaken er i første rekke det store fallet i gjennomsnittsprisene for TV. Volumet har i denne perioden sunket bare 9 prosent. Når det gjelder digital video, har blu-ray-spillere vist god oppgang, men veksten har ikke vært så god som ventet. DVD-omsetningen holder seg på et høyere nivå enn hva mange hadde forutsett. Når det gjelder TV-bokser, har omsetningen sunket dramatisk som ventet. Dette markedet er nå først og fremst preget av erstatningssalg. I tillegg har flesteparten av TV-apparatene nå innebygd digitalmottaker, som erstatter TV-boksen.

Lyd- og bildemarkedet har ellers vært preget av sterk oppgang av radioapparater. I tillegg har vi sett en omsetningsøkning i bilunderholdning. Dette sammen med veksten av BD, kan imidlertid ikke kompensere for verdinedgangen for TV.

Stabilt for hvitt

Markedet for elektriske husholdningsapparater er fremdeles preget av stabilitet. Det er små variasjoner i omsetningen, men det finnes unntak: Vi opplever fortsatt kraftig vekst i salget av espresso-/kaffemaskiner. Produkter for personlig pleie er fortsatt meget populære.

Når det gjelder store hvitevarer, er det fortsatt vekst for innbyggingsproduktene. En detalj: Salget av vinskap økte med 23 prosent i volum.

Bærbart over en million

I fjor kom omsetningen av bærbare datamaskiner opp i 1,12 millioner enheter. Salget av stasjonære maskiner havnet på 345.000. Verdien av andelen maskiner til forbrukermarkedet viste god vekst i forhold til 2009. Den bærbare delen av PC-markedet er preget av et meget stort produktutvalg.

Halvparten er smarte

Få hadde forutsett en så kraftig vekst av andel smarttelefoner. 2010 ga ny rekordomsetning i volum av mobiltelefoner: 2,5 millioner. Andelen smarttelefoner har på kort tid økt fra om lag 30 til nær 50 prosent. Det har medført at markedsverdien på ettår steg med 1,5 milliarder kroner, eller 30 prosent.

Stabilitet i 2011

Prognosekomiteen venter at den totale bransjeomsetningen i 2011 vil bli omtrent den samme som i fjor. Det knytter seg store forventninger til salget av nettbrett, som er på full fart inn i markedet. Vi tror salget av brett vil bli meget høyt, men det vil erstatte en del av datamaskinsalget. Når det gjelder lyd- og bildegruppen vil prisnedgangen for TV avta. Vi venter ingen store forandringer for gruppen elektriske husholdningsapparater. Mobiltelefonene vil være preget av en stadig større smart-andel. Vi venter imidlertid at prisene vil gå svakt ned, slik at smart-økningen ikke vil påvirke totalomsetningen i denne gruppen i nevneverdig grad.

PROGNOSEKOMITEEN

Bak bransjetallene står prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Hovedkomiteen består av økonomi- og administrasjonssjef Jan Steffens, informasjonssjef Erik Andersen, bransjekonsulent Vigdis Gulbrandsen og en ekstern spesialist på statistikk og prognoser. Komiteen har fire undergrupper for lyd/bilde/multimedia, elektriske husholdningsapparater, mobiltelefoner og foto. I tillegg blir alle statistikk- og prognoseforslag sendt til høring til utvalgte ledende leverandører i bransjen.

For første gang viste salget av elektriske husholdningsapparater høyere verdi enn lyd- og bildeproduktene. Foto: Stian Sønsteng
Det er fortsatt kraftig vekst i salget av espresso-/kaffemaskiner. Administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen med noen av de kapsel- og putebaserte maskinene på markedet. Foto: Stian Sønsteng
Til toppen