SMS på dialekt beskytter språktradisjonene

Få steder blir norske språktradisjoner like godt ivaretatt som på mobilen. I Nord-Trøndelag oppgir 62 prosent at de skriver tekstmeldinger på dialekt.

En fersk NetCom-undersøkelse viser at en av tre på landsbasis bruker dialekt i SMS.

– SMS-kontakt er ofte personlig og knyttet til identitet. Vi skriver rett og slett som vi snakker, og liker å utrykke oss på en måte som bevarer særegenhetene våre. Hvis SMS kan hjelpe oss til å bevare mangfoldet i det norske språket, så er vi selvsagt glade for det, sier kommunikasjonsrådgiver Øyvind Vederhus i en pressemelding fra NetCom.

De yngste bruker mest dialekt: På landsbasis sier hele to av t re nordmenn mellom 15 og 20 år at de tekster på dialekt.

Koz og klemz

Selv om dialektene blomster, har SMS-språket blitt beskyldt for å forsøple språket til den yngre delen av befolkningen. Språkrådets direktør Sylfest Lomheim er likevel positiv til kommunikasjonsformen.

– Tekstmeldingsspråket er kreativt og det er liten fare for at det truer dialektene eller påvirker språket negativt. Den språklige kortformen som SMS-meldinger representerer er ikke ny og har mange likhetstrekk med runeskrift som vi hadde for tusen år siden, sier han i en kommentar til undersøkelsen.

Teksting på dialekt varierer med geografi. Kommer du fra Nord- eller Vest-Norge er du sannsynligvis en av dem som drar opp statistikken.

– I fylker som Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Finnmark samt Nordland er dialekt på mobilen heller regelen enn unntaket. I den andre enden av skalaen finner vi Østlandet, anført av Oslo. Men her står kanskje sosiolektene sterkere, sier Vederhus.

Sjekk ditt fylke

Så mange skriver SMS på dialekt i de ulike fylker og aldersgrupper, i følge en undersøkelse utført av Perduco for Netcom i mai 2007, blant et representativt utvalg på 1900 personer.

Nord-Trøndelag: 62 prosent

Sogn og Fjordane: 61 prosent

Finnmark: 61 prosent

Møre og Romsdal: 60 prosent

Troms: 57 prosent

Nordland: 57 prosent

Sør-Trøndelag: 51 prosent

Rogaland: 50 prosent

Oppland: 37 prosent

Vest-Agder 34 prosent

Hordaland: 31 prosent

Aust-Agder: 29 prosent

Telemark: 23 prosent

Akershus: 22 prosent

Hedmark: 22 prosent

Østfold: 20 prosent

Buskerud: 20 prosent

Oslo: 18 prosent

Vestfold: 10 prosent

Etter alder

15-19 år: 65 prosent

20-29 år: 55 prosent

30-39 år: 33 prosent

40-49 år: 36 prosent

50-59 år: 26 prosent

60 år +: 19 prosent

– Hvis SMS kan hjelpe oss til å bevare mangfoldet i det norske språket er vi selvsagt glad for det, sier Øyvind Vederhus i NetCom.
– Tekstmeldingsspråket er kreativt og det er liten fare for at det truer dialektene eller påvirker språket negativt, sier Språkrådets direktør Sylfest Lomheim.
Til toppen